14 november 2013

Kies CDA tijdens de waterschapsverkiezingen

Donderdag 14 november heeft CDA lijsttrekker Wim Stegeman campagne gevoerd voor de waterschapsverkiezingen in de Gemeente Hof van Twente. Samen met bestuur en fractieleden is onder de markt in Goor bezocht.

Het CDA maakt zich sterk voor 4 thema’s tijdens de verkiezingen:

Veiligheid en duurzaamheid
Het voorkomen van overstromingen is een kerntaak van het waterschap. Het CDA zet zich in voor een klimaatbestendig watersysteem dat voldoende en schoon water biedt voor natuur, landbouw en andere economische activiteiten. 

Betrokkenheid
Maatregelen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer hebben vaak grote gevolgen voor burgers en ondernemers. Om begrip en draagvlak te creëren is goede communicatie essentieel. Het CDA wil dat het waterschap hierin het voortouw neemt door inwoners, bedrijven en andere betrokkenen actief en vroegtijdig te betrekken bij de plannen.

Optimale samenwerking
Het CDA is voorstander van optimale samenwerking tussen waterschap en gemeenten, provincies, bedrijven, maatschappelijke partijen en andere waterschappen in de regio. Ieder heeft daarbij eigen taken en verantwoordelijkheden en is bewust van elkaars belangen en opgaven.

Betaalbaarheid
Ook voor mensen die financieel moeilijk rond kunnen komen, moet waterbeheer betaalbaar zijn. Het CDA pleit voor doordachte kwijtscheldingsmogelijkheden voor de minima in onze samenleving.

Het CDA vindt het belangrijk dat de inwoners van Overijssel en Drenthe hun stem uitbrengen voor het waterschap. En dan natuurlijk het liefst op lijst 7, CDA.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.