29 augustus 2017

Laatste kernavond CDA Hof van Twente in Goor

Bouw mee aan de toekomst van Goor in de Hof van Twente!

CDA Hof van Twente daagt je uit!

Wat vind jij van belang voor de toekomst van Goor? Wat moet er volgens jou gebeuren op het gebied van werken en bedrijvigheid, stadsontwikkeling, zorg en welzijn, sport, onderwijs en cultuur? Wat vind je echt belangrijk?

Goor is een fijne stad met veel voorzieningen, een rijk verenigingsleven en jaarlijks het mooiste feest van de Hof. Wat kunnen we doen om wonen en werken in Goor nog aantrekkelijker te maken?

Praat mee en kom op dinsdag 5 september naar De Klokkenkamp. We starten om 20:00 uur met een kop koffie of thee.

Wij vormen dan groepen rondom vier thema’s. Binnen elke groep wordt een korte inleiding gehouden door een prominente Gorenaar, gevolgd door een groepsdiscussie: 

  • ·         cultuur en onderwijs – inleiding door Ruud te Velthuis
  • ·         lokale economie en stadsontwikkeling – inleiding door Annemiek Post
  • ·         geloof in samen leven – inleiding door Wim de Jong
  • ·         sport – inleiding door Jan Schut en Rene van Ommen

In een plenair deel worden de conclusies van de diverse groepen besproken.

We hebben niemand minder dan Theo Hakkert bereid gevonden de afsluitende discussie in goede banen te leiden. Hij is geen CDA-lid en dat hoef jij ook niet bang te zijn om mee te praten over de vraag welke onderwerpen voor Goor van belang zijn.

Kom jij ook?

Waarom deze kern- en buurtschapavonden? In 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor Hof van Twente plaats. Belangrijke verkiezingen. De gemeente is immers verantwoordelijk voor tal van zaken in je dagelijks leven. Bijvoorbeeld voor het beheer van straten en groen, sportvoorzieningen, ondersteunen van de lokale economie, het sociaal beleid en de zorg, voor vergunningen, afvalverwijdering en tal van andere zaken. Wat de gemeente doet, doet er toe.

Bij verkiezingen hoort ook een verkiezingsprogramma.

Het CDA Hof van Twente laat zich bij het schrijven van het verkiezingsprogramma 2018-2022 graag inspireren door jouw inbreng. Daarvoor gaan we met je in gesprek! Want jij weet als geen ander wat er speelt in Goor en wat er nodig is om je stad leefbaar te houden. CDA Hof van Twente nodigt je daarom van harte uit mee te denken over de plannen voor Goor voor de komende vier jaar.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.