22 december 2018

Veel onduidelijkheid over het voormalige Rabobank kantoor in Delden. Hanneke van Groningen-Lantink stelde vragen.

Veel onduidelijkheid over het voormalige Rabobank kantoor in Delden. Hanneke van Groningen-Lantink stelde namens het CDA schriftelijke vragen aan het College. Lees hieronder de vragen en de reactie van het College.

 

1. Is het college op de hoogte van het feit dat er minder appartementen worden gerealiseerd in het voormalige Rabobank pand aan de Langestraat in Delden? De aanvraag voorziet in commerciële ruimten op de begane grond en 12 appartementen op de eerste en tweede verdieping.
Antwoord: De aanvrager heeft het plan tevens neergelegd bij de beoogde koper (WonenDelden). Hieruit is gebleken dat de ruimten op de tweede verdieping niet aansluiten bij de beoogde doelgroepen. De vrije hoogte op de tweede verdieping is te beperkt om als verblijfsruimten te kunnen worden aangemerkt. De aanvrager heeft tot op heden nog geen gewijzigde aanvraag ingediend. 

2. Klopt het dat er nu alleen maar appartementen worden gerealiseerd die qua verkoopprijs in het middensegment vallen en dus geen mogelijkheden bieden voor starters zoals oorspronkelijk beoogd? Zo ja wat gaat het college doen om te bewerkstellingen dat in het pand alsnog starterswoningen worden gerealiseerd gezien de behoefte daaraan in Delden? Is het college bereid om hierover in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar?
Antwoord: De projectontwikkelaar heeft reeds contact gezocht met de gemeente om te verkennen of er mogelijkheden zijn om de woningen voor een bredere doelgroep beschikbaar te stellen. Vooralsnog is er geen aanleiding om af te wijken van het gestelde uitgangspunt, namelijk dat de woningen beschikbaar komen voor starters. 

3. Is het college op de hoogte van mogelijke initiatieven van ondernemers gericht op invulling van de benedenverdieping? Zo ja kan het college daarover uitspraken doen?
Antwoord: Het college is niet op de hoogte van mogelijke initiatieven op de benedenverdieping. In eerste aanleg was er sprake dat er een fietsenwinkel gevestigd zou worden. Omdat de plannen lang duurden is deze partij afgehaakt.

4. Is het college bereid nadere stappen te nemen gericht op invulling van de benedenverdieping? Voorkomen moet worden dat dezelfde situatie ontstaat als aan het Ressingplein waarin sprake was van langdurige leegstand. Zo ja welke stappen? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Het college is graag bereid om actief mee te denken om de benedenverdieping goed in te vullen. We gaan graag het gesprek aan met de eigenaar om te kijken of we ze kunnen helpen met een passende invulling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.