10 maart 2018

Vragen CDA fractie over buslijn 66 Almelo-Neede

De CDA fractie heeft vragen gesteld aan het college over de wijzigingen in de dienstregeling van Keolis van buslijn 66 van Almelo naar Neede.

"Op basis van het aantal reizigers wordt het aantal ritten verminderd. Er wordt niet gekeken naar de behoeftes die er vanuit de reizigers zijn. Als er 's middags geen retourbus is dan neem je de bus 's morgens ook niet" zegt raadslid Caroline Doeschot.

De volgende vragen zijn gesteld:

Keolis heeft aangekondigd dat het aantal ritten op de route van buslijn 66 van Almelo naar Neede sterk verminderd.   Dit betekent opnieuw vermindering van het OV vervoer binnen onze gemeente. De directe verbinding tussen Delden en Almelo wordt getroffen (bv het ziekenhuis waarnaartoe veel inwoners nu gaan en het ROC).  Maar ook  Hengevelde en Bentelo zijn getroffen. Veel studenten die naar het station willen reizen of bv ROC in Almelo maken er gebruik van.

- Is de gemeente op de hoogte gebracht van deze verandering?

- is bekend of er ook alternatieven worden aangeboden?

- Wil de gemeente contact opnemen met Keolis om de urgentie aan te geven van deze buslijn 66, en of er onderzoek is gedaan naar de behoefte die wel bestaat voor de gebruikers?

Vorig jaar heeft het college toegezegd dat een lokale vervoersvisie wordt gemaakt. Dit op verzoek van de gemeenteraad naar aanleiding van de wijzigingen binnen de regiotaxi.  Met de visie kan gekeken worden of we als gemeente alternatief lokaal vervoer moeten initiëren/opzetten voor diegenen die geen eigen vervoer hebben.

-Wat is de status van de lokale vervoersvisie die vorig jaar is toegezegd?

- Worden de openbaar vervoer lijnen meegenomen in de visie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.