12 juli 2016

VVD en CDA willen financiele ruimte voor plan van aanpak landbouw

Enige tijd geleden heeft wethouder Meulenkamp aangekondigd na de zomer met een plan van aanpak te komen voor de landbouwsector in de Hof van Twente.

Aanleiding was het onlangs gehouden onderzoek onder zeugenhouders in de Gemeente Hof van Twente en daarbij de slechte marktomstandigheden in ook de melkveehouderij en pluimveehouderij. Vervolgens  heeft het College besloten na de zomer met een plan van aanpak te komen voor de gehele agrarische sector in de gemeente.

Gerda Bruins fractievoorzitter VVD :”Dit vinden wij een heel goed plan. Wij weten dat wij als gemeente niets kunnen doen aan de slechte marktwerking, maar wel terdege aan bv het stimuleren van duurzame energie en mestverwerking. Wij willen met dit plan de noodlijdende agrarische sector ondersteunen “.  CDA raadslid Arjan Zandvoort vult aan : “Hierbij kan bv ook gedacht worden aan regelgeving op het gebied van zorghulpverlening en bedrijfsbegeleiding meer onder de aandacht brengen.”

Er worden 619 bedrijven aangeschreven, waaronder ook 36 zeugenhouders.Nadat hiervan de respons binnen is wordt er een plan opgesteld.

Zandvoort :”Het is geenszins de bedoeling financiele steun te verlenen, dat kan gewoonweg niet, echter het is dringend noodzakelijk hierin te handelen binnen de mogelijkheden die wij hebben”

De Gemeente Hof van Twente heeft  een gebiedsmanager die zeer veel kennis heeft van de omstandigheden in de sector. Hij zal tevens een grote rol kunnen spelen in de uitvoering van het plan van aanpak.

 Bruins vervolgt :”Daarom is het van groot belang dat de wethouder tegelijkertijd met het plan van aanpak de financiele armslag heeft het plan van aanpak voor de sector voortvarend te kunnen uitvoeren”. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.