Miriam Doeschot

Hengevelde

Mijn naam is Miriam Doeschot en samen met mijn man en twee dochters van 13 en 14 jaar wonen wij met veel plezier in Hengevelde. In het dagelijks leven ben ik onderhandelaar bij de vakbond CNV voor onder andere provincies, gemeenten, waterschappen en binnen de jeugdzorg. Ik ben daarnaast als vrijwilliger actief in het bestuur van voetbalvereniging W.V.V.’34 in Hengevelde.

Oog hebben voor de mensen om je heen en samen iets kunnen bereiken. Dat is waar ik voor sta en dat zie ik terug in het CDA. Samen verschil maken! Daar draag ik graag aan bij, helpen waar je kunt. De afgelopen 4 jaar heb ik dit gedaan als raadslid en ook de komende jaren wil ik op deze manier bijdragen aan de ontwikkeling van alle kernen in onze mooie gemeente. 

Om de kernen in de Hof van Twente leefbaar te houden is het bouwen van betaalbare en levensloopbestendige woningen van groot belang. Veel mensen willen in de kern waar zij zijn geboren en opgegroeid blijven wonen en werken. Dat moet mogelijk zijn! Wonen in je eigen kern voor iedereen, zowel jong als oud. Bouwen voor alle doelgroepen is dus noodzaak. Daarvoor zet het CDA Hof van Twente zich in.

Even belangrijk is daarbij het in stand houden en verder ontwikkelen van de voorzieningen die er binnen de kernen zijn of waaraan behoefte is. Dat kan alleen als we ons hiervoor samen met de inwoners van de kernen inzetten. Onder het motto:”samen kunnen we verschil maken!” Op die manier kunnen we onze dorpen toekomstbestendig maken en is er alle ruimte om als kern je eigen lokale identiteit te behouden.   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.