Riekele Bijleveld

Goor, fractiesecretaris

Wie ben je?

Mijn naam is Riekele Bijleveld (1957) en ik woon vanaf 2001 in Goor. Daarvoor woonde ik, aanvankelijk voor studie, in Enschede en behoorde daar in 1976 tot de eerste lichting bestuurskunde studenten aan de Universiteit Twente (UT). Na mijn afstuderen, heb ik bij de UT gewerkt als onderzoeker. Vervolgens werd ik ambtelijk secretaris van een koepelorganisatie voor een aantal internationale onderwijsinstellingen tot deze instellingen werden opgenomen in het wetenschappelijk onderwijs. Daarna ben ik tot mijn pensioen in 2018 werkzaam geweest in diverse functies aan de UT 

Ik ben getrouwd met Ank en wij hebben twee dochters Anna en Geertje die beide woonachtig zijn in Rotterdam. Ik ben als vrijwilliger actief bij onder andere de Hofkerk en de hockeyvereniging. 

Waarom CDA?

Politiek is mij met de paplepel ingegoten: vader, broer, schoonzus, vrouw en dochter waren of zijn politiek actief of hebben er zelfs hun beroep van gemaakt. 

Toen de CDA-afdeling Hof van Twente mij in 2018 vroeg of ik eventueel belangstelling had voor een verkiesbare plaats, heb ik daar vrij snel ja op gezegd. Belangrijke overweging voor mij was dat er op dat moment voor het CDA geen enkel raadslid in de raad zat die woonachtig was in Goor. Dat terwijl 35% procent van de inwoners uit Goor kwam. Voor de verkiezingen in 2022 is er nu ook een tweede kandidaat uit Goor namelijk Eric Rikkert. Met uw steun proberen we samen een mooi verkiezingsresultaat neer te zetten.

Ik heb voor de komende periode opnieuw kandidaat gesteld want Ik geloof in de uitgangspunten van het CDA: gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en gerechtigheid. Verder is het voor mij belangrijk dat CDA Hof van Twente stevig geworteld is in de samenleving. En omdat we een grote fractie vormen kunnen we daadwerkelijk invloed uitoefenen op het lokale bestuur.

Wat wil je bereiken?

Het is duidelijk geworden dat we in Hof van Twente worden geconfronteerd met nationale uitdagingen die hun weerslag vinden op lokaal niveau. Ik denk hierbij aan stikstofmaatregelen, zorgkosten, woningnood, ontkerkelijking en klimaatcrisis. Ook de komende periode wil ik me weer inzetten om op lokaal niveau bij te dragen aan de vermindering van broeikasgassen: de energietransitie voltrekt zich niet automatisch maar vraagt een stevige inzet van ons allemaal. 

Daarnaast wil ik ook me hard maken voor Goor en haar inwoners. Er is voldoende werk aan de winkel op het terrein van cultuur, sport, centrumontwikkeling, bedrijvigheid, en huisvesting voor jong en oud. Aan die thema’s zal ik graag mijn steentje weer bijdragen.

Ik ben voorstander van college dat breed wordt gedragen in de raad met een evenwichtige verdeling van portefeuilles over de deelnemende partijen.

Aandachtsgebied

In de raad heb ik me de afgelopen periode bezig gehouden met cultuur en energietransitie. Voor de energietransitie was ik de verbindingsman met de andere Twentse gemeenteraden. 

Ik zie het als mijn en onze taak om zowel de raad als het college op alle thema’s scherp te houden. Raad en college hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid. We moeten ook als eventuele coalitiepartij onze controlerende en kaderstellende rol serieus blijven nemen. Dat mag van mij zo nu en dan best schuren met de rol van het college.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.