Yvonne Nijhof

Delden

Wie ben je?

Ik ben geboren in wat toen nog Ambt Delden heette en woon daar ook nog steeds, inmiddels is het nu Delden. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. In het dagelijks leven run ik samen met mijn man een vleesbedrijf met Wagyu-runderen (www.wagyukoe.nl). Het Wagyu-rund is een exclusief ras en kenmerkt zich doordat het vlees sterk gemarmerd is met de onverzadigde vetten. Wij hebben alles in eigen hand van de opfok, tot de verwerking en de verkoop. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik veel. Ook ben ik bestuurslid van de Heilige Geest Parochie.

Waarom het CDA?

Ik vind het CDA echt een partij die zich wil inzetten voor iedereen en probeert gehoor te geven aan wat mensen bezighoud. Ik ben politiek actief geworden omdat ik graag wil  helpen naar oplossingen zoeken als er problemen zijn. Het is gemakkelijk kritiek te hebben, gelukkig mag dat, maar dan moet je ook bereid zijn er wat aan te doen. Maatschappelijk iets kunnen betekenen is mijn voornaamste drive

Wat is je aandachtsgebied? 

Mijn aandachtsgebied is met name jeugdzorg. Ik heb 12 jaar ervaring opgedaan in de provinciale politiek en 8 jaar in de gemeentelijke politiek waar ik tevens fractievoorzitter ben. Al die jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de sociale portefeuille en dan vooral  jeugdzorg. Daarnaast probeer je als voorzitter natuurlijk de grote lijnen van alle portefeuilles te volgen. 

Wat is je streven

Ik zou graag willen dat geen enkel kind meer de wijk uit hoeft. Als kinderen hulp nodig hebben dan moeten we het liefst hulp bieden in de eigen wijk. En zo snel als mogelijk om zwaardere zorg te voorkomen. Een kind moet je niet uit zijn sociale omgeving halen, tenzij het echt niet anders kan. We moeten in de Hof voor zorgen dat allerlei voorzieningen behouden blijven. Ik zie kans van slagen als er voldoende betaalbare woningen kunnen worden gebouwd zodat we in elk geval ons inwonertal op peil kunnen houden. Gezinnen en starters moeten zich kunnen vestigen in onze gemeente. Daarom moet er onderzocht worden waar uitbreidingslocaties mogelijk zijn passend bij de behoefte die er is. Een voorbeeld is de kanaalsprong in Delden. 

Mijn streven is om te gaan met mensen zoals ik zelf behandeld wil worden, luisteren naar mensen en toegankelijk zijn. Ik ben trots op de Hof en probeer daar waar problemen zijn, ongeacht wat het is, mee te denken om oplossingen te vinden. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.