04 november 2019

CDA Pride: versterk gemeentelijke antidiscriminatiebureaus

Gemeenten moeten meer aandacht en een hogere prioriteit geven aan zogenoemde antidiscriminatiebureaus. Volgens CDA Pride, het officiële netwerk voor LHBT-belangen binnen het CDA, hebben gemeenten de afgelopen jaren hierop te veel bezuinigd. Gevolg is dat in veel gemeenten van de anti-discriminatievoorziening slechts een ‘meldpunt’ is overgebleven. Preventie-activiteiten zijn volledig in het gedrang gekomen. Bovendien is er onder veel LHBTI’s een lage aangiftebereidheid. Er is geen vertrouwen dat er daadwerkelijk iets met een melding gedaan wordt.

CDA Pride heeft in een voorstel (resolutie) aan het eerstvolgende partijcongres (op 9 november) gevraagd om gemeentelijke antidiscriminatiebureaus ’s weer serieus middelen en status te geven. “LHBT’s hebben namelijk nog steeds te maken met discriminatie, fysiek en mentaal geweld. De algehele leefsituatie van LHBTI’s is nog steeds slechter dan die van hetero’s en transgenders hebben het relatief het zwaarst. De Pride-gemeenschap voelt zich bovendien vaak genoodzaakt om zich aan de omgeving aan te passen, om geweld en discriminatie te voorkomen. En dat is onacceptabel”, zegt Frank Buijs van CDA Pride. “In Nederland mag je wettelijk zijn wie je bent en houden van wie je wil. Het is tegelijkertijd droevig gesteld met de aangiftebereidheid onder LHBTI’s. Maar dat is begrijpelijk als er met de aangifte toch niets gedaan wordt. Dat moet veranderen.”

CDA Partijcongres

De antidiscriminatiebureaus zijn 10 jaar geleden bij wet opgericht. Volgens CDA Pride moeten gemeenten deze bureaus juist weer versterken en hun wettelijke plicht voor het onderhouden van een anti-discriminatievoorziening nakomen. “Het in de lucht houden van slechts een meldpunt is niet voldoende. Deze bureaus moeten juist ook preventie-activiteiten uitvoeren zoals het geven van voorlichting. Dit draagt namelijk bij aan het voorkomen van discriminatie en hate-crimes”, aldus Frank Buijs. “Minister Ollongren (D’66) voor Binnenlandse Zaken vindt dat haar lokale antidiscriminatiebeleid beter moet. Het lijkt ons goed lokale CDA-raadsleden daarbij te betrekken. Als het CDA-partijcongres 9 november akkoord gaat, worden CDA-raadsleden gevraagd meer middelen ter voorkoming van LHBT-gerelateerde discriminatie, haat zaaien en geweldpleging in te laten zetten. Helaas is dit nog steeds een noodzaak.”

Over CDA Pride

Sinds 1 februari 2019 is CDA Pride (www.cda.nl/pride) officieel actief. Sinds die korte tijd is er veel gebeurd. Zo zijn er constructieve gesprekken geweest met talloze Tweede Kamerleden (Madeleine van Toorenburg, Harry van der Molen, Lenny Geluk-Poortvliet, Michel Rog) en bewindspersonen Wopke Hoekstra (Financiën), Hugo de Jonge (VWS) en Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid). Ook voer het CDA - samen met Mona Keizer - voor het eerst mee tijdens Pride Amsterdam en is het netwerk erkend als overlegpartner door het COC. Volgend jaar mag CDA Pride - in het jaar dat het CDA 40 jaar bestaat - het Europese congres van de roze christendemocratische netwerken organiseren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.