Jan Rouwenhorst

Fractievoorzitter

Woonplaats: Mijdrecht

Werk/opleiding: Hbo-lerarenopleiding, Universiteit Utrecht: cum laude afgestudeerd in politieke geschiedenis. Docent aan het Veenlanden College te Mijdrecht.

Actief voor het CDA sinds: 2006 (als raadslid)

Waarom het CDA: Omdat het CDA een balans zoekt tussen de vrijheid van de markt en regelgeving door de overheid: een goed gekozen mix tussen terughoudend en krachtig. Het CDA oriënteert zich als politieke groepering niet te eenzijdig op bepaalde maatschappelijke groepen. Het spreekt mij aan dat het CDA kiest voor rechtvaardigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap op basis van duidelijk gedeelde, sociaalchristelijke waarden. Het CDA kiest voor samen leven en samen werken. Aan sociale betrokkenheid wil ik een bijdrage leveren. Speerpunten voor deze raadsperiode: Een gemeenteraad, die als gekozen volksvertegenwoordiging zelfbewust, sturend en controlerend optreedt en heldere opdrachten geeft aan het college van burgemeester en wethouders. Er moet snel en met elan een nieuw gevoel van verbondenheid tot stand komen in de nieuwe gemeente. Inwoners van alle kernen moeten zich “gehoord” weten als het gaat om hun maatschappelijke belangen en wensen. Veel aandacht schenken aan het verbeteren van de gemeentelijke communicatie en dienstverlening, zowel voor individuele inwoners als voor ondernemers. Zorgen dat de gemeentelijke financiën op orde zijn en blijven met behoud van voorzieningen en sociale bescherming van kwetsbare groepen. Handhaving en versterking van de lokale educatieve agenda en doorontwikkeling van een gemeentelijke regierol als het gaat om het maken van resultaatafspraken met de vele aanbieders van onderwijsactiviteiten, sport, cultuur en gezondheidszorg. Op basis van wederzijds vertrouwen met de gebruikers en eigenaren van het buitengebied draagvlak ontwikkelen en kansen benutten voor vitale, economische bedrijvigheid in de agrarische sector en planvorming van hogere overheden kritisch bezien op lokale haalbaarheid.

Overige informatie: Gedurende een reeks van jaren maatschappelijke betrokkenheid getoond, vaak in nauw contact met of op verzoek van het gemeentebestuur. In de jaren ’80: actief betrokken bij het nieuwsprogramma van de lokale omroep Radio Ronde Venen. Sinds de jaren ’90: (mede)oprichter en voorzitter van het algemeen jongerencentrum in Mijdrecht, initiatiefnemer realisatie oorlogsmonument op Raadhuisplein te Mijdrecht, (mede)initiatiefnemer en uitvoerder van de (niet-commerciële) Oud-en-Nieuw feesten in De Ronde Venen, lid van de bewoners- en ledenraad van de woningbouwvereniging, (mede)initiatiefnemer van de Stichting Berging Vickers Wellington 1943 (begrafenis bemanning in 2002), redactielid van “De Proosdijkoerier” (blad van de historische vereniging), mede-auteur van het herdenkingsboek van de rk kerk St Joh. de Doper (Mijdrecht-Wilnis).

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.