12 januari 2017

CDA-Kamerlid Bruins Slot op nieuwjaarsbijeenkomst

Op 12 januari hield het CDA Stichtse Vecht haar nieuwjaarsbijeenkomst in Kockengen. Een stamppot buffet zorgde voor een plezierige ambiance. Door CDA Stichtse Vecht werd met deze avond een eerste stap gedaan richting Tweede kamer verkiezingen van 15 maart.  Mede daarom werd deze bijeenkomst door Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot bezocht. Zij hield een inspirerend verhaal over drie onderwerpen waar haar Tweede Kamerfractie nu en na de verkiezingen extra aandacht aan zullen besteden. Dat zijn veiligheid, zorg en een sterke samenleving. 

Veiligheid
Bruins Slot liet weten dat onder het huidige kabinet bijna 14.000 criminelen niet in detentie zitten, terwijl ze wel veroordeeld zijn.  Volgens Bruins Slot loont misdaad op dit moment en dat moet anders. Daarnaast vindt zij dat er onvoldoende veiligheidsmaterieel is. Er moet daarom geld toegevoegd worden aan defensie, politie, het openbaar ministerie en de rechtspraak, aldus Bruins Slot.

Zorg: minder regels
Bruins Slot pleitte ook voor veranderingen in de zorg. Zo is CDA is tegen een winstuitkering voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen.  Bruins Slot: “De zorg is mensenwerk. Zorg moet betaalbaar blijven en er moeten minder regels komen”. Het CDA wil daarom ook minder marktwerking in de zorg en meer ruimte voor samenwerking. Ook liet Bruins Slot weten dat het CDA het eigen risico omlaag wil.

Kansen voor ouderen en jongeren
Bruins Slot vervolgde haar verhaal met een oproep voor een sterke samenleving waarin ouderen en jongeren goede kansen krijgen. Bruins Slot: “Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om te studeren. Daarom moet de basisbeurs terug”. Bovendien wil het CDA een maatschappelijke dienstplicht voor de jeugd, aldus Bruins Slot. Maar Bruins Slot pleitte ook specifiek voor aandacht voor ouderen. Bruins Slot: “Ouderen met een klein pensioen zijn achteruit gegaan onder het huidige kabinet en drie op de vier mantelzorgers zijn overbelast. Het CDA is daarom voorstander van een mantelzorgbonus”.

Lokale vrijwilligers
Tot slot adviseerde Bruins Slot de lokale CDA fractie om alle raadsvoorstellen te toetsen op de effecten die de voorstellen hebben voor het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers verdienen meer waardering en onnodig drempels en regels moeten weggenomen worden, vindt Bruins Slot.

De aanwezigen kwamen met scherpe vragen, die door Bruins Slot vlot gepareerd werden. Tijdens de avond nam ook de webmaster Henk van der Lans afscheid. Vanaf 2013 had Henk de website van CDA Stichtse Vecht beheerd. Hij werd daarvoor bedankt door het bestuur. Het CDA Stichtse Vecht kijkt met zeer veel tevredenheid terug op de gezellige en inspirerende politieke avond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.