01 maart 2019

CDA: "Jongeren, ons een zorg!"

Het CDA Stichtse Vecht dient een initiatiefvoorstel in voor (dreigende) thuiszitters, voortijdig schoolverlaters en jongeren zonder startkwalificatie. In het voorstel, ‘Jongeren, ons een zorg!’, wordt het college gevraagd om voor 1 december een onderzoek te doen naar de behoefte van deze doelgroep op het gebied van onderwijs en zorg waardoor de aansluiting in de maatschappij voor deze jongeren makkelijker wordt. "Daarbij is het van belang dat er ook met de betrokken jongeren zelf gesproken wordt. Zij kunnen het beste vertellen wat ze nodig hebben." vertelt raadslid Sarah van Lindenberg-Hess. De uitkomst van het onderzoek moet concrete opties bieden om mee aan het werk te gaan. Doel is dat jongeren weer een duurzame plek in onze samenleving krijgen via werk, scholing of dagbesteding.

 In de toelichting van het voorstel maakt het CDA duidelijk dat er op het gebied van onderwijs en zorg nog een wereld te winnen is. Zo blijkt uit een eerste evaluatie van de Jeugdwet dat er knelpunten zijn tussen de jeugdhulp en het onderwijs. Ook Minister Slob is ontevreden omdat het absolute aantal thuiszitters in schooljaar 2017-2018 niet is gedaald.

 Cijfers laten zien dat de gemeente Stichtse Vecht een grote groep kwetsbare jongeren kent. Volgens een onderzoek van het KBA Nijmegen uit 2017 bevinden zich in Stichtse Vecht ongeveer 240 jongeren tussen de 18 en 27 jaar in een kwetsbare situatie. Dit zijn jongeren die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie. Naast schoolproblematiek zijn er ook problemen zoals gedragsproblematiek, gezinsproblematiek, verslavingsproblematiek, psychische problematiek en of financiële problemen. In totaal zijn er 670 jongeren in Stichtse Vecht zonder een startkwalificatie. Een deel van hen heeft een baan met een beperkt inkomen of krijgt een uitkering. De jongeren binnen deze groep lopen een grotere kans op aanvullende problemen als gevolg van het niet hebben van een startkwalificatie.

 "Iedereen wil een kans krijgen om deel te kunnen nemen aan onze samenleving, om zelfstandig te kunnen zijn. Wij vinden dat iedereen het verdient om die kans te kunnen grijpen en jongeren in het bijzonder omdat zij onze toekomst zijn" aldus van Lindenberg-Hess. Het voorstel van het CDA wordt besproken in de commissie Sociaal Domein van 12 maart 2019.

U kunt het initiatief-voorstel downloaden via onderstaande link: 
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Sociaal-Domein/2019/12-maart/19:31/Initiatiefvoorstel-CDA-Jongeren-ons-een-zorg-versie-definitief-commissie-2019-03-12.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.