31 augustus 2017

CDA ontstemd over gang van zaken begraafplaatsen

Het CDA heeft bij de gemeente aan de bel getrokken over de begraafplaatsen. Fractievoorzitter Hetty Veneklaas is verbaasd over het traject: “Overleg met inwoners vindt pas na vaststelling door de gemeenteraad plaats. Een gemiste kans. Veel inwoners zijn inmiddels heel verontrust en boos dat zij pas in zo’n laat stadium worden betrokken”. Het CDA is dan ook van mening dat de gemeente eerst met de inwoners en met name met betrokkenen moet gaan praten. De fractie van het CDA heeft wethouder Eric Balemans daarom verzocht het punt “Exploitatie begraafplaatsen Stichtse Vecht”, geagendeerd voor de commissievergadering van 12 september a.s., van de agenda te halen. De fractie wacht het antwoord van de wethouder af.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.