11 oktober 2022

CDA Stichtse Vecht wil knelpunten verminderen voor verenigingen en vrijwilligers

Verenigingen zijn het kloppend hart van onze gemeenschap. In onze verenigingen sporten, spelen en leven we samen. Het CDA start een offensief om verenigingen en vrijwilligers te ondersteunen. Hieraan werken zowel landelijke als lokale CDA-politici mee.

Nederland is een echt verenigingsland. Ons land telt ongeveer 150.000 verenigingen en maar liefst een op de drie Nederlanders is wekelijks actief in een vereniging. Alleen al in Stichtse Vecht zijn wekelijks zo’n 20.000 mensen actief in een vereniging. Zonder vrijwilligers en verenigingen rolt de bal niet en kleurt het land op Koningsdag niet oranje.

Maar verenigingen hebben het moeilijk. Ze komen uit de coronacrisis, kampen met een tekort aan vrijwilligers en bestuursleden, ervaren regeldruk of maken hoge kosten voor bijvoorbeeld energie. Met als risico dat ze omvallen.

En dat wil het CDA niet, we moeten zuinig zijn op onze verenigingen. Daarom start het CDA, Vereniging Nederland. Een initiatief om verenigingen en vrijwilligers weer centraal te stellen, te ontzorgen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door overbodige regels af te schaffen, zodat vrijwilligers weer kunnen doen waarvoor ze ooit vrijwilliger zijn geworden. En mensen het weer leuk vinden om vrijwilliger en lid van een vereniging te zijn. Want bij een sterke samenleving hoort een sterk verenigingsleven.

Als u daar prijs op stelt, komt het CDA graag langs om te inventariseren tegen welke knelpunten u als vereniging of vrijwilliger aanloopt. Meld u aan via [email protected] als u uw zorgen en knelpunten voor uw vereniging met ons wil delen.

Het CDA hoopt dat zoveel mogelijk verenigingen willen meedoen. 

Raadslid Sarah van Lindenberg-Hess “We spreken graag zoveel mogelijk verschillende verenigingen. Door het in kaart brengen van knelpunten kunnen oplossingsrichtingen bedacht worden om deze knelpunten te verhelpen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.