04 oktober 2018

CDA voorstellen Vitaal Platteland en Sportinvesteringsfonds aangenomen

Bij de behandeling van het college-werkprogramma op 3 oktober zijn er op voorstel van het CDA twee amendementen (wijzigingen van het besluit) aangenomen. Er komt door het CDA een plan voor een Vitaal Platteland en het Sportinvesteringsfonds wordt onderzocht. Beide punten komen uit ons verkiezingsprogramma.

Als kleinzoon van een melkveehouder, gaat het fractievoorzitter Klaas Overbeek persoonlijk aan het hart dat er veel meer aandacht komt voor een Vitaal platteland. Denk aan aandacht voor nieuwe verdienmodellen, tegengaan van leegstand. Dit doen we voor de boeren, maar ook voor behoud van het landschap dat onze gemeente zo kenmerkt. Uiteraard wil het CDA dit in een participatief proces opstellen, om in brede samenwerking, met o.a. LTO en dorpsraden de oplossingen te vinden voor de uitdagingen op het platteland. Op voorstel van het CDA komt er nu dus aandacht voor dit onderwerp bij de gemeente, een brede inventarisatie dat uitmondt in een plan.

Het tweede amendement betreft het sportinvesteringsfonds. Het college gaat dit onderzoeken en de CDA fractie ziet graag dat dit fonds er daadwerkelijk komt. Hiervoor dienden we samen met Lokaal Liberaal een amendement in om het fonds te vullen met de overwaarde uit het project Sportpark Daalse Weide of soortgelijke initiatieven in de toekomst, zodat alle verenigingen kunnen meeprofiteren van dit soort projecten. Ook dit amendement werd met brede steun uit de raad aangenomen.

met vriendelijke groet, 
Klaas Overbeek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.