19 juni 2018

CDA wil opheldering over verwaarlozing voormalig gemeentehuis

Het CDA Stichtse Vecht heeft grote zorgen om de staat en het onderhoud van Beek en Hoff, het voormalig gemeentehuis van Loenen en de overtuin behorend bij het gemeentehuis. Het voormalig gemeentehuis verwaarloost zichtbaar en het beheer laat te wensen over. Er staan bijvoorbeeld ramen open waardoor het inregent, het houtwerk en de tuin zijn slecht onderhouden en de verlichting in de daklijsten brandt ook overdag.

CDA raadslid Sarah van Lindenberg-Hess heeft daarom vragen gesteld aan het college over het onderhoud van Beek en Hoff. Het CDA wil graag weten wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud en wat er aan het achterstallig onderhoud gedaan wordt.

Het CDA stelt de volgende vragen aan het college:

  1. Wie is op dit moment eigenaar van het voormalig gemeentehuis en de overtuin van het voormalig gemeentehuis van Loenen?
  2. Wie is er op dit moment verantwoordelijk voor het onderhoud van het voormalig gemeentehuis en de overtuin?
  3. Is er de afgelopen zes maanden onderhoud gepleegd aan het voormalig gemeentehuis en de overtuin? Zo ja, wat is er gedaan?
  4. Wat wordt er op dit moment gedaan om het achterstallig onderhoud te herstellen?
  5. Als er op dit moment niets aan het achterstallig onderhoud gedaan wordt, op welke termijn verwacht men dan dat het achterstallig onderhoud hersteld wordt?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.