11 juli 2023

Hulp bij verduurzaming van verenigingen

Naar aanleiding van een artikel in het AD van vrijdag 23 juni 2023 heeft het CDA Stichtse Vecht vragen gesteld over hulp aan verenigingen, gericht op verduurzaming en het nemen van energiebesparende maatregelen. Onze buurgemeente De Ronde Venen heeft geld beschikbaar gesteld voor verenigingen om energiebesparende maatregelen door te voeren. Ook ondersteunt de gemeente De Ronde Venen verenigingen bij het maken van een energiescan omdat vrijwilligers het vaak al druk genoeg hebben en niet toekomen aan deze extra taak. Het CDA vindt dit een goed voorbeeld van een manier waarop de gemeente deelneemt aan de samenleving en proactief meedenkt.

Het CDA wil graag weten op welke manier de gemeente Stichtse Vecht haar verenigingen ondersteunt bij het verduurzamen van hun locaties.

Raadslid Sarah van Lindenberg-Hess: “Wat het CDA betreft volgt de gemeente Stichtse Vecht het voorbeeld van de gemeente De Ronde Venen. Dat betekent dat de gemeente proactief ondersteunt bij het ondersteunen van verenigingen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.