11 november 2021

Programmabegroting 2022

9 november 2021 was de Begrotingsraad in onze gemeente. Hierin werd de begroting door 26 van de 28 aanwezige raadsleden goedgekeurd. Klaas Overbeek voerde het woord namens onze fractie en ook wij waren tevreden over de begroting.

Met 25 stemmen voor en drie stemmen tegen is ook onze motie over het vaker ophalen van PMD-afval (plastic container) aangenomen. Vanaf januari 2022 worden die bakken eens per drie weken opgehaald in plaats van nu eens per vier weken. Het CDA denkt dat er nu nog meer plastic wordt ingezameld en mensen nog minder in een grijze container gooien. Wij danken de mede indieners (Samen Stichtse Vecht en SGP/CU) en de andere partijen voor hun steun aan ons initiatief.

Tevens waren wij blij dat de motie van Tjeerd Schuhmacher van GroenLinks over de fietsbrug in Nieuwersluis is aangenomen. Als het goed is wordt de nieuwe brug nu in 2022 aangelegd.

Samen met Jacques Helling van Streekbelangen hebben wij ons daar al eerder voor ingezet en het was dan ook sympathiek dat GroenLinks dat ook benoemde in de motie.

Ook diverse andere moties van andere partijen konden op onze steun rekenen. Al met al was het gisteren dus een constructieve avond en kijken wij met vertrouwen naar 2022.

Namens de fractie,

Pim van Rossum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.