13 mei 2019

Themabijeenkomst “Wonen in Stichtse Vecht”: Denk mee over de toekomst van onze gemeente

De woningnood is voor veel burgers een groot probleem. Geschikte woningen voor middeninkomens en starters op de woningmarkt zijn bijna niet voorhanden. Wat betekent dit voor mensen die willen blijven wonen in onze gemeente? Kunnen jongeren straks nog wel een huis vinden? Het CDA Stichtse Vecht organiseert een bijeenkomst over dit thema op maandag 20 mei waarbij iedereen van harte welkom is.

Tijdens de avond zullen sprekers aan het woord komen over het actualiseren van de woonvisie van de gemeente Stichtse Vecht. Deze visie staat op de politieke agenda van 2019. Ook zal worden gesproken over de rol van de provincie om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Zo wil de provincie 21.000 woningen bijbouwen in de komende 3 jaar. Initiatieven lopen echter soms vast op ruimtegebrek of financiële onhaalbaarheid.

Tijdens de interactieve avond zullen verschillende sprekers een inhoudelijke bijdrage leveren. Onder meer Mark Drost, directeur van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken, zal praten over zijn visie om voldoende duurzame en betaalbare woningen te kunnen realiseren.

De bijeenkomst vindt plaats in het Verenigingsgebouw Irene, Wagendijk 43, 3628 ES Kockengen. Inloop vanaf 20.00 uur, aanvang is 20.15 uur. Na afloop van de bijeenkomst, rond de klok van 22 uur, is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.