12 maart 2020

Welke sporter verdient een podium?

CDA Stichtse Vecht vraagt het college om zich in te zetten voor het waarderen van sporters in onze gemeente door middel van het organiseren van een sportverkiezing, sportgala of een vergelijkbaar evenement. Tijdens de sportverkiezing kunnen verschillende prijzen uitgereikt worden, bijvoorbeeld voor sporter, sportploeg of unieke sporter (sporter met een beperking) van het jaar. In Stichtse Vecht bestaat al een vrijwilligersfeest maar er wordt geen aandacht besteed aan sporters. Bewegen geeft een impuls aan de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. CDA-raadslid Sarah van Lindenberg “Hoe meer impulsen we geven aan sporten en bewegen, hoe beter. Een jaarlijkse verkiezing is een mooie manier om sporters te waarderen voor hun inzet en prestaties”.

Daarnaast verzoekt het CDA in de motie om de naam van voormalig wethouder Jaap Verkroost aan de uit te reiken sportprijzen te verbinden. Jaap Verkroost heeft veel voor de sport betekend en verdient volgens het CDA een dergelijk eerbetoon. 

Uiteraard is het CDA van mening dat er draagvlak moet zijn voor een dergelijk initiatief. De motie verzoekt het college dan ook om samen met de sportverenigingen en het Sportpunt Stichtse Vecht te overleggen en te onderzoeken of er enthousiasme is. In dat laatste geval kan de gemeente uitvoering geven aan een passende vorm van een sportverkiezing in Stichtse Vecht. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.