In de afgelopen periode heeft de coronacrisis veel van de samenleving gevraagd. Van onder meer ouders, leraren, zorgmedewerkers en (horeca)ondernemers. Van mensen van jong tot oud. Maar het heeft ons ook geleerd hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. Om zorg te dragen voor je naasten en de mensen om je heen. Dat betekent in de praktijk: samenwerken, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar. Het heeft ons ook geleerd dat meer flexibiliteit in regels en protocollen mogelijk is en dat samenwerking als vanzelf op gang komt als we over de muren “van wat niet kan” heen kijken. Deze lessen zijn ook een oproep aan de politiek. Als we iets echt willen, dan moeten we op zoek naar wegen die ons daar naartoe brengen. Voor het CDA Krimpenerwaard zijn het de vier christendemocratische kernwoorden die ons daarbij de weg wijzen.

- Solidariteit: We zien als samenleving en gemeente naar iedereen om. We zijn een schild voor de zwakken en verdelen de lasten evenredig.

- Gespreide verantwoordelijkheid: De politiek hoeft niet altijd alles zelf op te lossen, de oplossing ligt soms ook in de samenleving zelf. Denk hierbij aan verenigingen, kerken en het maatschappelijke middenveld.

- Publieke gerechtigheid: We doen recht aan de gelijkwaardigheid van mensen. We sluiten geen individuen of groepen mensen uit.

- Rentmeesterschap: Zijn we goede voorouders? We schuiven (financiële) problemen niet door naar toekomstige generaties. We kiezen voor duurzame oplossingen in plaats van korte termijnacties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.