Ammerstol

Een sterk gevoel van verbondenheid met de gemeenschap, dat kenmerkt Ammerstol en zijn inwoners. Door deze saamhorigheid voelt men zich ook sterk betrokken bij alles wat er in het dorp gebeurt. De inwoners nemen zelf graag initiatieven. Het CDA juicht dit enorm toe en zal dit soort initiatieven blijven ondersteunen. 

Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Het behouden van voorzieningen, zoals de basisschool, buurtwinkel, H. Zanenhuis en Het Gebouw.  

 • Het bijbouwen van voldoende woningen voor starters en ouderen. 

 • Meer aandacht voor veilig verkeer en foutparkeerders. 

Bergambacht

Bergambacht is een ondernemend dorp! Door het gevarieerde winkelaanbod is Winkelhof Bergambacht een begrip in de regio. Mede door de gunstige ligging kent Bergambacht veel bedrijvigheid en is er een veelzijdige en betrokken ondernemerscultuur ontstaan. Daarnaast kenmerkt Bergambacht zich door goede (sport)voorzieningen en een groot aantal enthousiaste en betrokken vrijwilligers, actief bij de vele verenigingen of de kerk. In de afgelopen jaren zijn er in het dorp een aantal mooie woningbouwlocaties herontwikkeld. Om jongeren te behouden wil het CDA inzetten op meer starterswoningen.  
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Woningbouw met extra aandacht voor starters en braakliggende terreinen, waaronder de locatie van de oude lijstenfabriek aan de Dijklaan. Het CDA wil dit soort locaties snel verder ontwikkelen. 

 • Het behouden en versterken van de belangrijke winkelfunctie. Actief meedenken met de winkeliers- en ondernemersverenigingen! 

 • Een veilige oversteek voor (schoolgaande) fietsers over de rotondes.  

 • Veiligere routes en meer parkeerplaatsen in drukke, smalle straten, zoals de Houtstraat. 

Berkenwoude

Wat is de aantrekkingskracht van het dorp Berkenwoude? Precies, de unieke mogelijkheid om rustig en landelijk te wonen in een mooi dorp, met wandelroutes en de grote stad binnen handbereik. De hechte gemeenschap kent een sterk (ook kerkelijk) verenigingsleven op vele gebieden, met het gemak van een aantal basisvoorzieningen. Het CDA wil zich graag inzetten om dit zo te houden. 

Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Het behoud van het rustige en landelijke karakter en het behoud van voorzieningen, zoals de vele verenigingen, de basisscholen, de weekmarkt en De Zwaan.  

 • Het bijbouwen van voldoende woningen voor starters en ouderen. 

 • Overleg met inwoners om te kijken of het landbouwverkeer door de Dorpsstraat omgeleid kan worden. 

Gouderak

Veel Gouderakkers zijn trots op en gehecht aan hun dorp. Het is dan ook niet voor niets dat veel Gouderakse jongeren graag in hun eigen dorp willen blijven wonen en hier ook hun toekomst willen opbouwen. Op ieders eigen manier heeft elke inwoner het beste voor met Gouderak. Dit zien we onder andere terug in de vele vrijwillige inzet bij de (sport)verenigingen, scholen en kerk.  
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Het bouwen van (koop)woningen voor starters en doorstromers in Gouderak-Oost.  

 • Het behouden en stimuleren van een leefbare en vitale dorpskern, door het winkelcentrum aantrekkelijker te maken en activiteiten te organiseren voor jong en oud in het Dorpshuis.  

 • Een goede en veilige bereikbaarheid van het dorp, onder andere tijdens de dijkverzwaring. 

 • Goed openbaar vervoer, ook 's avonds. 

Haastrecht

Prachtig stadje, trots op zijn historie en gelijktijdig ontspannen. Haastrecht is authentiek en herkenbaar. De kracht van de stad Haastrecht zit in de mensen. Prachtig om te zien hoe de Overtuin Bisdom van Vliet door de vele vrijwilligers wordt onderhouden! De goede en snelle bereikbaarheid en nabijheid van Gouda biedt kansen voor de horeca en de overige middenstand, maar vormt tegelijkertijd ook een risico. Het CDA vindt het daarom belangrijk om te zorgen voor een sterke en aantrekkelijke concurrentiepositie van winkeliers en ondernemers in Haastrecht. 

Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Woningbouw, met extra aandacht voor starters, op de locaties Kleine Betuwe en ten zuiden van Bergvliet.  

 • Het behouden van winkels en voorzieningen, zoals Concordia. 

 • Het samen met inwoners zoeken naar oplossingen om het (sluip)verkeer door het centrum tegen te gaan.

Krimpen aan de Lek

Krimpen aan de Lek kent veel bedrijvigheid. Van oudsher is het een dorp met inwoners die van aanpakken weten. In de laatste jaren heeft het centrum van Krimpen aan de Lek een flinke opknapbeurt gehad en is er op diverse plekken bijgebouwd. Positieve ontwikkelingen die het CDA graag wil doorzetten. Om jongeren te behouden zullen activiteiten moeten worden gestimuleerd. Daarnaast is er bij woningbouw extra aandacht nodig voor betaalbare starterswoningen. 

Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Woningbouw met extra aandacht voor starters en betaalbare gezinswoningen.  

 • Inspraak van omwonenden bij woningbouwontwikkeling en aandacht voor het toenemende verkeer, bijvoorbeeld bij het IHC-terrein. 

 • Het vergroten van de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum.  

 • Overleg met jongeren met als doel het aantal activiteiten en voorzieningen te vergroten. 

Lekkerkerk

Lekkerkerk is een ondernemend dorp met veel activiteiten, zoals de jaarlijkse wielerronde en Moederdagbraderie. Er heeft veel nieuwbouw plaatsgevonden en het CDA is blij dat er nog meer zal worden bijgebouwd. Extra aandacht is daarbij nodig voor jongeren en starters. Daarnaast kent Lekkerkerk betrokken inwoners die zelf de handschoen oppakken om een dorpshuis als ontmoetingsplek te behouden. Kortom, Lekkerkerk is met zijn vele voorzieningen en verenigingen een fijne plaats om te wonen! 
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Een dorpshuis voor de verenigingen en dorpsactiviteiten, bijvoorbeeld in Amicitia. 

 • Woningbouw voor jongeren, zodat zij in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. 

 • Het vergroten van de verkeersveiligheid, met name in het centrum, op de Tiendweg en Kerkweg. 

 • Overleg met jongeren met als doel het aantal activiteiten en voorzieningen te vergroten. 

Ouderkerk aan den IJssel

Ouderkerk aan den IJssel is een mooi en ruim opgezet dorp waar je veilig kunt wonen en opgroeien. Het is een prettige gemeenschap om in te wonen, omdat er respect is voor elkaar. Het dorp heeft goede voorzieningen. Ook kent het voldoende diversiteit aan sportclubs, verenigingen en activiteiten, zoals de speelweek en winterfair. Kortom: een prettig dorp om in te wonen! 
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Het bereikbaar houden van het dorp tijdens de dijkverzwaring, maar ook ten aanzien van de Algerabrug en het openbaar vervoer (ook 's avonds).  

 • Het bouwen van nieuwe, betaalbare woningen in het dorp, met name voor starters. 

 • Het bouwen van (zorg)woningen op de Geeresteinlocatie voor de ouderen, zodat mensen die hun hele leven in het dorp hebben gewoond, er ook hun laatste jaren kunnen blijven wonen. 

 • Overleg met jongeren met als doel het aantal activiteiten en voorzieningen te vergroten. 

Schoonhoven

De Zilverstad is volop in beweging! Met de bouw van Thiendenland is er een mooie wijk bijgekomen waar veel (jonge) gezinnen wonen. Aan de andere kant van de provinciale weg zorgt het nieuwe bedrijventerrein Zevender volop voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Schoonhoven-Noord wordt gesaneerd en heringericht, waarbij op termijn (een deel van) het bedrijverterrein Noord wordt bestemd voor woningbouw. Ook in de stad zijn plannen voor nieuwbouw (Spoorstraat, AZS-terrein en de Dikalocatie). Schoonhoven kent een actief citymanagement dat het hele jaar door activiteiten voor jong en oud organiseert. Ook worden er goede initiatieven genomen waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zoals de belbus. 
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Het voortzetten van lopende bouwprojecten en het starten van nieuwe bouwprojecten, met extra aandacht voor betaalbare starterswoningen en (koop)appartementen voor ouderen. 

 • Het behouden van een aantrekkelijk en verkeersluw winkelgebied.  

 • Het stimuleren en versterken van het merk Zilverstad door citymanagement, onder andere door het geven van ruimte aan evenementen, het hele jaar door.  

 • Het aanpakken van drugsoverlast (onder andere door het tegenhouden van de komst van een coffeeshop). 

Stolwijk

Al 'sinds mensenheugenis' werkt Stolwijk hard aan de voor het dorp kenmerkende producten. De wereldberoemde Goudse kaas komt hier grotendeels vandaan. Maar Stolwijk zou Stolwijk niet zijn als het zich daarop zou beroemen; daarvoor is de mentaliteit te nuchter. Als je in Stolwijk vraagt wat kenmerkend is voor het dorp, dan wordt al snel het rijke verenigingsleven genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de Speelweek en de Stolwijkse kermis. Saamhorigheid en actiebereidheid vind je hier zeker! 
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Bijbouwen van woningen, met extra aandacht voor starters en ouderen. 

 • Het aanleggen van een extra rotonde op de provinciale weg ter hoogte van de Koolwijkseweg of Hortensialaan, zodat de verkeersveiligheid en doorstroming beter wordt.  

 • Het behouden en versterken van de belangrijke winkelfunctie. Actief meedenken met de winkeliers- en ondernemersverenigingen! 

Vlist

Genietend van de unieke schoonheid van het riviertje de Vlist, baadt het karakteristieke dorp zich in rust. Saamhorigheid hoort er hier gewoonweg bij. Door het gevoel van op elkaar aangewezen te zijn, heerst er een sfeer van zelfredzaamheid. Die zelfredzaamheid wil het CDA blijvend ondersteunen! 
 
Het CDA Krimpenerwaard zet zich in voor: 

 • Het zoeken naar mogelijkheden - samen met de inwoners - om bestaande (agrarische) percelen te herontwikkelen voor onder andere starterswoningen.  

 • Het promoten en uitbouwen van Vlist als recreatiegebied. 

 • Het behouden van de busverbinding.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.