09 november 2018

Aanpak eenzaamheid

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam, ook in Leiderdorp. CDA Leiderdorp heeft tijdens de algemene beschouwingen een motie ingediend om eenzaamheid eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en de trend van eenzaamheid te doorbreken. De landelijke overheid heeft hiervoor het actieprogramma 'één tegen eenzaamheid' ontwikkeld. Dit zou in Leiderdorp ook vorm moeten worden gegeven. Daarnaast wil het CDA dat we een prestatie-indicator 'vermindering eenzaamheid' opnemen in de volgende begrotingen van Leiderdorp. 

Klik hier de motie van CDA Leiderdorp. We zijn blij te kunnen melden dat deze motie in de Raadsvergadering van 9 november unaniem is aangenomen. 

We hopen dat de gemeente Leiderdorp samen met de welzijnspartners het voortouw kunnen nemen, maar uiteindelijk zijn het natuurlijk alle Leiderdorpers die iets kunnen doen om de eenzaamheid te verminderen. Iemands eenzaamheid verminderen, daar kunnen we immers allemaal bij helpen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.