Onze standpunten

Hieronder staan onze drie speerpunten uit het verkiezingsprogramma.

Groene polders

Leiderdorp is omgeven door prachtige polders en het CDA wil deze behouden voor natuur, recreatie en agrarische functies. Wij willen geen woningen in onze polders. Verder willen wij terughoudendheid met de aanleg van zonneweides in de schaarse groene ruimte en willen wij geen windmolens in de Munnikkenpolder. Zo kunnen we blijven genieten van onze groene omgeving.

 

Meer woningen voor starters én doorstromers

De woningmarkt, ook in Leiderdorp, is momenteel zeer gespannen en de verwachting is dat dit nog wel enige tijd gaat duren. Door de hoge prijzen en het schaarse aanbod is het voor starters moeilijk een woning in Leiderdorp te vinden. Voor ouderen blijkt het lastig door te stromen naar een kleinere, gelijkvloerse woning. Het CDA wil dat een woning voor iedere Leiderdorper bereikbaar is. Daarom wil het CDA de komende periode inzetten op meer betaalbare woningen voor starters én doorstromers.

Leiderdorp blijft zelfstandig

Het CDA wil een zelfstandig Leiderdorp en geen fusie met Leiden. Een gemeentelijke fusie kost vaak meer geld dan het oplevert, leidt niet of nauwelijks tot betere dienstverlening naar de inwoners en het kan ten koste gaan van lokale voorzieningen, zoals het zwembad of de bibliotheek. Wel wil het CDA bij complexe vraagstukken actief samenwerken met omliggende gemeenten. Als dat nodig is, zal Leiderdorp hiertoe het initiatief nemen. Ook wil het CDA blijven inzetten op een financieel gezonde gemeente met een goed bestuur.

Stellingen Leiderdorps Weekblad
In het Leiderdorps Weekblad hebben vanaf januari een aantal stellingen gestaan. Klik hier ​​​​voor onze reactie op deze deze stellingen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026
Wilt u onze hele verkiezingsprogramma lezen? Klik dan hier voor ons hele programma 'Samen zijn wij Leiderdorp'.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.