Stellingen Leiderdorps Weekblad

Elke week publiceert het Leiderdorps Weekblad een stelling. Lees hier de antwoorden van het CDA en onze motivatie.

Er valt niet veel te kiezen in Leiderdorp: ONEENS

ONEENS

Er valt zeker wat te kiezen.

Het CDA is de enige partij die ertegen is dat de gemeente gaat bijhouden hoeveel afval u weggooit.

Verder is het CDA een betrouwbare partij. Wij vinden al jaren dat Leiderdorp een zelfstandige gemeente moet blijven. In tegenstelling tot de meeste andere partijen blijven wij hierin standvastig. Wij zullen niet bij de volgende verkiezingen opeens vóór een fusie pleiten. Daar waren we tegen, zijn we tegen en blijven we tegen.

En ook als het gaat over onze polders is het CDA betrouwbaar en standvastig: die blijven groen.

 

De vervuiler betaalt… ook voor restafval: ONEENS

ONEENS

Het lijkt logisch dat de vervuiler betaalt, ook voor de grijze container. Maar dan moet de gemeente inwoners wel voldoende mogelijkheden bieden om hun afval te kunnen scheiden. En dat is in Leiderdorp niet het geval.

Kortgeleden heeft Leiderdorp nascheiding ingevoerd. Dat betekent dat plastic, blik en drankverpakkingen weer in de grijze bak moeten. Inwoners hebben nu dus meer restafval. Mensen vervolgens straffen door hen ook nog eens per kilo of per zak voor hun grijze afval te laten betalen, is voor het CDA geen logische keuze.

Liever zien wij dat de gemeente positieve prikkels inzet om mensen ertoe aan te zetten hun afval te minderen en beter te scheiden. Denk aan voorlichting, meer inzamelcontainers in het dorp en goede oplossingen voor appartementen en kleine woningen. Dáár moeten we deze periode mee aan de slag.

Bij nieuwbouwprojecten moet minimaal 30% bestaan uit middeldure huur- en koopwoningen: EENS

EENS

De woningmarkt zit op slot en de verwachting is dat dit nog wel enige tijd gaat duren. Door de hoge prijzen en het schaarse aanbod is het voor starters moeilijk een woning in Leiderdorp te vinden. Voor ouderen blijkt het lastig door te stromen naar een kleinere, gelijkvloerse woning. Het CDA wil dat een woning voor iedere Leiderdorper bereikbaar is. Daarom moeten er in de koop- en huursector meer betaalbare woningen komen voor starters en doorstromers.

Middeldure woningen zijn geschikt voor doorstromers. Het lijkt het CDA een prima idee om 30% van de nieuwbouw te bestemmen voor middeldure huur- en koopwoningen.

Daarbij willen wij ook vasthouden aan het beleid dat 30% van de nieuwe woningen in Leiderdorp sociale woningbouw is. Ook mensen met een modaal of minder dan modaal inkomen moeten in Leiderdorp kunnen wonen.

Er moet meer geld naar faciliteiten voor sporten en bewegen buiten verenigingsverband: EENS

EENS

Sporten is gezond voor lichaam en geest. Het CDA vindt het belangrijk dat Leiderdorpers, al dan niet in verenigingsverband, volop kunnen sporten.

Veel sportverenigingen hebben het door de coronacrisis zwaar. Het CDA wil dat de gemeente clubs ondersteunt. Niet alleen financieel, maar ook bij de werving van vrijwilligers. Want verenigingen zijn belangrijke plekken waar mensen elkaar ontmoeten, samenwerken en bijdragen aan ons dorp.

Ook buiten de verenigingen om willen wij aandacht voor sport en beweging. Onze polders zijn ideaal voor wandelen, fietsen en roeien. Het CDA wil de toegankelijkheid van de Munnikkenpolder vanuit de wijk Voorhof verbeteren. Verder willen wij investeren in goede fietsvoorzieningen en laadpalen voor elektrische fietsen.

En in De Houtkamp willen wij een of meer schaaktafels plaatsen. Denksport in de buitenruimte wordt steeds populairder en het park is hier een prachtige plek voor.

 

De tijd voor NIMBY-gedrag is voorbij. De komst van windmolens in Leiderdorp moet bespreekbaar zijn: EENS

EENS

Windenergie is een van de goedkoopste en schoonste manieren van duurzame energie. En deze vorm van energie maakt ons ook minder afhankelijk van Rusland. Helaas heel actueel tijdens de verdrietige ontwikkelingen in Oekraïne.

In Leiderdorp werken we samen met omliggende gemeenten aan de energie-opgave. Eén van de afspraken die we hebben gemaakt, is dat we onderzoeken waar in Leiderdorp windmolens mogelijk zijn. Mochten er windmolens in Leiderdorp komen, dan vinden wij het belangrijk dat inwoners vroegtijdig bij de planvorming worden betrokken. Verder zijn wij voorstander van lokaal eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van een lokale energiecoöperatie.

Tot slot is het CDA heel stellig over de Munnikkenpolder: daar willen wij geen windmolens. De Munnikkenpolder is een waardevol natuurgebied en windmolens horen hier niet in thuis.

2 maart 2022

Cultuur in Leiderdorp verdient veel krachtiger steun, ook financieel: EENS

EENS

Leiderdorp heeft veel culturele verenigingen en initiatieven en daar moeten we zuinig op zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende koren, toneelverenigingen, dansscholen, de Kunstkring, de muziekschool (stichting MOL) en uiteraard Tamarco.

Het CDA wil dat de gemeente het verenigingsleven actief ondersteuning aanbiedt. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van vrijwilligers. Het huidige budget voor kunst en cultuur wordt nog niet goed gebruikt. Geld dat voor kunst en cultuur is bestemd, moeten we daar ook aan uitgeven en niet aan andere zaken.

9 maart 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.