Sander den Outer

Kandidaat #3 en Burgerraadslid

Kandidaat #3 voor de Gemeenteraad 2022-2026

Sander is de jongerenkandidaat voor het CDA. Hij is geboren in Leiderdorp en woont daar sindsdien. In zijn jeugd voetbalde hij bij RCL. Sinds juni 2021 is hij burgerraadslid en hij vervult deze taak met veel plezier en passie. In het dagelijks leven is Sander officier bij de Luchtmacht.

“Ik woon al mijn hele leven in Leiderdorp en kan me geen fijnere plek voorstellen om op te groeien of te leven. Het groene karakter met tóch die stedelijke aansluiting met Leiden is een perfecte combinatie. Maar tegelijkertijd kent Leiderdorp ook uitdagingen. De woningmarkt zit op slot en duurzaamheid is belangrijk voor onze samenleving. Voor starters en doorstromers is het momenteel erg lastig om aan een huis te komen. In het woningbeleid moet duidelijk aandacht zijn voor deze doelgroepen. In het dagelijks leven ben ik militair en met dezelfde passie en hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel wil ik een steentje bijdragen aan het nóg mooier maken van Leiderdorp.”

WONEN
Iedereen heeft recht op een woning. Op dit moment is het voor veel mensen, vooral ook voor starters en jongeren, erg moeilijk om een woning in Leiderdorp te bemachtigen. Dit heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Ik wil mij de komende jaren gaan inzetten voor deze doelgroep. 

DUURZAAMHEID
We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om onze mooie wereld bewoonbaar te houden en op een goede manier door te geven aan volgende generaties. Als jongere voel ik dit plichtsbesef ook. We moeten toe naar een circulaire economie, maar de weg hiernaartoe moet voor mensen begrijpelijk, behapbaar en acceptabel zijn. Ambitie en realisme gaan hierbij hand in hand.

VEILIGHEID
Of het nu gaat om fysieke of sociale veiligheid, iedereen moet zich veilig voelen in Leiderdorp. Zo moeten intimidatie, diefstal en wegpiraterij keihard worden aangepakt en de randvoorwaarden voor het creëren van veiligheid op orde zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende toezicht en straatverlichting. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.