Joop van Huut

Kandidaat #16 en Fractiesecretaris

Joop is onze lijstduwer. Hij heeft een tomeloze energie en is al vele jaren binnen de gemeente actief als vrijwilliger, onder meer als voorzitter van het gemeentelijk Groenoverleg. Als bestuurder/vrijwilliger is hij verbonden aan de Schooltuinen, Voetbalvereniging RCL (o.a. Voetbalstart), volkstuinvereniging De Bloemhof en R.K. parochiekern De Goede Herder (voorheen De Menswording). In zijn werkzame leven werkte hij als hoofd Reseach & Development bij het Marinebedrijf. Hij is getrouwd met Ria en samen hebben ze 
2 dochters en 5 kleinkinderen. Joop is sinds 2002 actief als (burger)raadslid en meer recent als fractiesecretaris. 

“Leiderdorp is een gemeente met goede voorzieningen, heeft prachtige polders en is een mooie plek om te wonen. Ik zet mij graag in voor de gemeenschap. 
Na de verkiezingen blijf ik actief bij het CDA en zal ik de fractie scherp blijven houden voor signalen uit de samenleving, met name op gebied van sport, groen, verenigingsleven en ruimtelijke ordening.”

GROEN EN DUURZAAMHEID
Het groen houden van de polders en met daarbij de extra aandacht voor weidevogels is van groot belang voor de natuur. Ik wil mij er hard voor maken dat de gemeente Leiderdorp haar inzet verder intensiveert. Ik zou graag zien dat er meer plekken komen met kruidenrijke bermen of velden voor bijen, vlinders en insecten.

SCHOOLTUINEN EN VOORZIENINGEN
Met veel andere vrijwilligers zet ik mij ervoor in dat alle scholieren één jaar een schooltuin kunnen onderhouden. In deze tijd met meer aandacht voor duurzaamheid en natuur is het goed dat leerlingen zelf ervaren hoe alles groeit en bloeit en wat ervoor nodig is om voedsel te produceren. Dit soort voorzieningen moeten behouden blijven!

WONEN EN OUDEREN
Ik vind het belangrijk dat iedereen tot hoge leeftijd aan de samenleving kan meedoen. Het CDA wil daarom o.a. een wethouder ouderenbeleid en meer aandacht voor mantelzorgers. Dit zijn initiatieven die ik van harte ondersteun. Veel ouderen willen ook doorstromen naar gelijkvloerse woningen. Er moeten meer betaalbare woningen worden gebouwd, ook voor doorstromers, zodat starters/gezinnen op hun beurt kunnen profiteren van vrijkomende gezinswoningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.