19 februari 2023

Bloemen voor vrijwilligers

De CDA-fractie heeft zaterdag 18 februari tien bijzondere vrijwilligers verrast met een bezoekje en een boeket bloemen. De bloemenhulde is een jaarlijks terugkerende activiteit waarmee de fractie extra aandacht wil schenken aan het vrijwilligerswerk dat velen in Leiderdorp met enthousiasme en belangeloos doen. Voor de Leiderdorpse verenigingen en samenleving zijn deze vrijwilligers onmisbaar.

De volgende personen ontvingen een bloemetje:

Cobie Spek is al jaren vrijwilligster bij De Hoeksteen en De Ommedijk. Wekelijks is zij gastvrouw van de hobbyclubs, met activiteiten als breien, haken, knutselen en soms muziek maken. Ook was ze jarenlang actief bij Tamarco, bij haar vertrek is ze benoemd tot lid van verdienste.

Evelien Mieremet is vrijwilliger bij de Scheppingskerk en is actief bij de Weggeefwinkel voor vluchtelingen. Ze bezoekt ouderen en organiseert het paasontbijt in de Scheppingskerk. Daar is ze ook diaken. Verder houdt ze bijeenkomsten in De Ommedijk en helpt dan ook mee om mensen van hun kamer te halen en terug te brengen.

Elsbeth de Mooij is voorgedragen als een actieve vrijwilliger bij Korfbalvereniging Velocitas. Ze is hoofd van de technische commissie Korfbalzaken jeugd en heeft regelmatig contacten met ouders. Ze traint de E2-groep en werkt nauw samen met Hilde Herwijnen.

Ook Hilde Herwijnen is al jaren vrijwilliger bij Korfbalvereniging Velocitas. Ze traint en coacht de leden van de technische commissie Jeugd en is verantwoordelijk voor de F-teams. Ze geeft ook training aan de A2 en de recreanten en onderhoudt contacten met de commissie Schoolkorfbal.

Marianne van der Bijl was meer dan 10 jaar vrijwilliger bij de KBO/PCOB, als bestuurslid, coördinator en secretaris. Zij droeg zorg voor de programmering van de maandelijkse bijeenkomsten voor de leden en stelde de nieuwsbrief samen. Ook organiseerde ze excursies. Recent heeft ze het stokje overgedragen.

Erik Schilders is al sinds zijn jeugd lid van Scouting Leiderdorp. Als vrijwilliger gaf hij leiding aan de jongere leden van 5 tot 11 jaar. Intussen is hij alweer drie jaar secretaris van het bestuur. Hij is gedreven, punctueel, enthousiast en oplossingsgericht. Eric is de stabiele factor in het bestuur.

Thomas Stolker is al heel lang vrijwilliger bij RCL op vele gebieden. Hij was voorzitter van deze vereniging van 2005 tot 2014. Ook na deze periode is hij als vrijwilliger actief binnen RCL gebleven. Verder is hij vanaf de oprichting lid van het bestuur van de Bloemerd Onroerend Goed & Sport BV (BOGS). En tot slot is hij sinds 2015 voorzitter van de Stichting Sportpromotie Leiderdorp.

Riet Heemskerk heeft zich na haar pensionering vol passie gestort op vrijwilligerswerk, met name bij de parochie De Goede Herder. Zij is op vele gebieden actief en verzorgt de coördinatie van o.a. het koffieteam, talloze vrijwilligers en het secretariaat. Daarnaast is ze bestuurslid van het Dames- en Herenkoor van de kerk, waar zij overigens al gedurende vele jaren een zeer gewaardeerde sopraan is.

Christine Krikke is al heel lang een actieve vrijwilliger bij Alecto. Zij is bestuurslid voor de jeugd, coördineert en regelt vrijwilligers, en organiseert jaarlijks het kersttoernooi voor de jeugd.

Tot slot was er nog een boeket voor een Mantelzorger. Deze Leiderdorper is al jarenlang mantelzorger, zodat zijn partner volledig zelfstandig kan blijven wonen, zonder professionele zorg. Daarnaast bezorgt hij wekelijks regionale kranten bij een aantal leden van het CDA. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.