17 december 2019

CDA Leiderdorp bindt strijd aan met lachgas

Lachgas, ook wel distikstofmonoxide (N2O), is een roesmiddel dat door ziekenhuizen en tandartsen wordt gebruikt voor kortstondige verdoving. Ook in de technische industrie en in de voedingsmiddelenindustrie wordt lachgas gebruikt, bijvoorbeeld als drijfgas in slagroomspuiten.

Jonge kinderen

Sinds de uitspraak van het Europees hof in 2016 is lachgas makkelijk en legaal verkrijgbaar. Al snel werd het onder jongvolwassenen een populaire drug op feesten en festivals, maar tegenwoordig wordt het ook steeds vaker op straat gebruikt. En ook door steeds jongere kinderen, soms nog maar 12 of 13 jaar oud.

Jongeren die lachgas als partydrug gebruiken, inhaleren dit uit een ballon die door middel van een slagroomspuit of cilinder is gevuld. Na het inhaleren daalt je bewustzijn en voel je je lacherig en in een roes. Dit houdt een tiental seconden tot een paar minuten aan. Eén lachgasballon kan niet veel kwaad, zeggen experts. Maar de meeste jongeren gebruiken er vaak meerdere binnen een etmaal. En dat is schadelijk voor de gezondheid. Want grotere hoeveelheden lachgas kunnen leiden tot duizeligheid, evenwichtsverlies, zenuwaantastingen en mogelijk ook tot schade aan het ontwikkelend brein.

Verkeersongelukken

Omdat de werking van lachgas nog lang blijft na-ijlen, raadt het Trimbos-instituut ten strengste af de eerste uren na het gebruik van lachgas aan het verkeer deel te nemen. Desondanks waren er in de eerste zeven maanden van dit jaar al 960 verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was. Een schrikbarende stijging ten opzichte van eerdere jaren en soms met zeer ernstige afloop.

Lachgas net zo schadelijk als vliegen

Ook voor het milieu is het lachgasgebruik geen feest. Lege ballonnen en ampullen worden op straat achtergelaten en zorgen voor een verloederd straatbeeld. Ook in Leiderdorp zie je ze liggen: op parkeerplaatsen, in speeltuinen, bij sportclubs, op schoolpleinen en in de bermen in de polders. Daar komt nog bij dat lachgas zeer schadelijk is voor het klimaat. Volgens Martien Visser, lector energietransitie, is de hoeveelheid lachgas die in Nederland recreatief wordt gebruikt even slecht voor het klimaat als 1 miljoen vliegretourtjes Amsterdam–Berlijn.

Motie lachgas

Omdat volgens het recent aan de gemeenteraad gepresenteerde Integraal Veiligheidsplan ook in Leiderdorp het gebruik en de overlast van lachgas toeneemt, is het volgens het CDA Leiderdorp tijd om in te grijpen. Het CDA wacht hierbij niet het landelijk lachgasverbod af, dat staatssecretaris Blokhuis 9 december jl. afkondigde. Medea Hempen: “Het is maar de vraag of dat verbod het gaat halen. Binnen het kabinet lijkt er geen eensgezindheid over te zijn. En zelfs als men het erover eens kan worden, is het nog maar de vraag of het verbod er daadwerkelijk gaat komen. Lachgas is niet eenvoudig te verbieden, onder meer omdat het in grote hoeveelheden in de voedingsindustrie wordt gebruikt.”

Daarom diende het CDA een motie in waarin ze het College van burgemeester en wethouders oproept te onderzoeken hoe via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de verkoop en het gebruik van lachgas in Leiderdorp aan banden kan worden gelegd. Ook verzocht Hempen om in het preventiebeleid expliciet in te zetten op voorlichting over de risico’s en gevolgen van het gebruik van lachgas. De motie kon op grote steun rekenen en werd in de raadsvergadering van 16 december jl. aangenomen.

 

Zie voor meer informatie www.trimbos.nl.

Wilt u horen wat Medea Hempen in de raadsvergadering heeft gezegd, klik dan hier  - agendapunt 15

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.