15 februari 2018

Duurzaam CDA Leiderdorp

Warmte en elektriciteit moeten ergens vandaan komen. Het CDA Leiderdorp is blij dat er steeds meer technische mogelijkheden voorhanden zijn om bij te dragen aan CO2 reductie. En dat er regelingen zijn om dit voor huiseigenaren aantrekkelijk te maken. Graag wijzen wij mensen de weg naar zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en verminderen van verbruik door isolatie of LED.

Als onderdeel van de duurzaamheidsagenda, is er een discussie geweest over de plaatsing van windmolens in ons mooie dorp. Een zeer efficiënte maatregel om duurzame energie op te wekken. Een corporatiemodel zou er wellicht voor kunnen zorgen, in de toekomst, dat de molens ook echt van de leiderdorpers worden. Het CDA was en is voor de komst van windmolens zolang deze niet te ver in onze groene polders worden geplaatst. Groene polders en ruimte aan de natuur en agrariërs blijven bij het CDA voorop staan. De provincie zegt voorlopig nee tegen de komst van windmolens, maar als CDA fractie blijven wij positief tegenover het idee van duurzame energieopwekking in Leiderdorp.

Zo ook onze nieuwe fractieleden. Op de foto ziet u Huibrecht Bos (nr. 4) en Jan Huisman (nr. 5) in hun elektrische auto’s. Beide heren zullen vanuit hun duurzame idealen aan de slag gaan voor Leiderdorp. “Duurzaamheid is eigenlijk zorg voor je omgeving. Dat past heel goed bij het CDA en ook bij mij” zegt Huibrecht Bos. “Veel kleine dingen maken een groot verschil. Zoals met afval scheiden, veel op de fiets en een auto met de minste uitstoot. De gemeente kan mensen daarin positief stimuleren” vult Jan Huisman aan.

De afgelopen jaren heeft het CDA Leiderdorp met veel overgave meegewerkt aan het verduurzamen van Leiderdorp. Wat de GroenLinks wethouder niet lukte in de periode 2010-2014 lukte onze wethouder Gardeniers wel, een proces in gang zetten voor de totstandkoming van een nieuwe duurzaamheidsagenda voor Leiderdorp. Een agenda die verder gaat dan de vorige, duurzaamheidleningen en zonnepanelen op daken van gemeentelijk vastgoed zijn zomaar een greep uit de vele maatregelen die de agenda telt. Deze mooie agenda is in goede samenspraak met een raadswerkgroep (waarin het CDA vertegenwoordigd was) tot stand gekomen.

Na een portefeuillewissel in het college mocht wethouder McDaniel van de PvdA de goede voorzet van wethouder Gardeniers inkoppen. Een mooi staaltje samenwerking binnen het college van Leiderdorp om het dorp klaar te maken voor een duurzame toekomst. Ook voor de komende periode kan u op het CDA rekenen om ons dorp duurzaam, leefbaar en toekomst bestendig te houden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.