28 november 2019

Leidse Ring Noord - CDA Standpunt

Op maandag 18 november zou de Leiderdorpse Gemeenteraad het aangepaste kaderbesluit voor de Leidse Ringweg Noord bespreken. Zoals bekend, brak de LPL met de coalitie bij de start van de vergadering en zagen de wethouders zich gedwongen op te stappen. Het kaderbesluit kon daarom niet inhoudelijk worden behandeld.

Waarom is 70 km p/u beter dan 50km p/u?

CDA Leiderdorp heeft – samen met de VVD – gezocht naar een compromis. Een compromis in het belang van alle Leiderdorpers. Een compromis met geluidsmaatregelen, zicht op de polder en één die ervoor zorgt dat de weg snel wordt gerealiseerd.

We hebben daarom een amendement ingediend dat garandeert dat geluidsschermen niet hoger worden dan 1,25m langs de Dijkwacht, waarmee zicht op de polder blijft behouden. Door middel van bijv. geluidsreducerend wegdek kan worden voldaan aan de wettelijke normen.

Wij denken dat 70km p/u met geluidsmaatregelen en zicht op de polder een betere oplossing is dan een 50km-weg zonder geluidsmaatregelen.

Bij een 50km-variant is de kans op geluidsoverlast immers zeer groot. Er wordt nu al veel te snel gereden op de weg en met de verdubbeling van de rijbanen zal de kans hierop niet afnemen. Daarnaast wil je de weg zo aantrekkelijk mogelijk houden, zodat het verkeer niet dwars door het dorp gaat.

Waarom de ringweg?

CDA Leiderdorp wil – net als de andere partijen – dat het verkeer zoveel mogelijk om ons dorp heen rijdt. De Leidse Ringweg Noord is dus een goede zaak voor Leiderdorp. Het verkeer gaat anders via de Engelendaal dwars door ons dorp. De weg moet snel worden gerealiseerd. Leiden zet Leiderdorp onder druk om de overeenkomst met 70km p/u in stand te houden. Het was oorspronkelijk immers 80km p/u. Deze Leidse druk helpt niet, maar het is wel zo dat Leiden de weg grotendeels betaalt (28mio), want de bijdrage van Leiderdorp is slechts 3,5mio. We zullen dus een compromis moeten vinden wat ook in de Leidse gemeenteraad kan worden aangenomen.

Wat is het tracé door Leiderdorp?

Het kaderbesluit valt voor Leiderdorp in twee delen uiteen:

(1)   Kruising Engelendaal/Oude Spoorbaan
Diverse verbeteringen bij deze kruising, o.a. een fietstunnel onder de Engelendaal, een breder fietspad en geluidsschermen voor de Driegatenbrug en Buitenhof.

(2)   Oude Spoorbaan tot rotonde N445/N446
Verbreding van de weg tot 2x2 rijstroken en snellere rotondes. De voorgestelde snelheid is 70km.

Geen vertraging voor Driegatenbrug

CDA Leiderdorp hecht grote waarde aan de snelle realisatie van de Leiderdorpse delen van de Leidse Ring Noord. Waarbij de aanpak van de aansluiting Engelendaal, met een betere aansluiting voor langzaam verkeer en geluidsbescherming voor de woningen bij de Driegatenbrug een hele hoge prioriteit hebben. Met succes heeft het CDA in de informatieavonden gepleit dat de realisatie in Leiderdorp niet het sluitstuk van het project Leidse Ring Noord zou worden. De Engelendaal staat nu zelfs voorop in de volgorde van realisatie. Wij willen niet dat dit vertraging gaat oplopen. Dat is niet in het belang van de bewoners aan de Driegatenbrug en langs de Engelendaal.

Wat is belangrijk bij de Oude Spoorbaan?

De meeste aandacht is uitgegaan naar de inspanning aan de Oude Spoorbaan. Waar moet de Leidse Ringweg Noord aan voldoen?

· Goede doorstroming
Het moet voor automobilisten aantrekkelijk zijn om voor de Leidse Ring Noord te kiezen. In ieder geval aantrekkelijker dan een route via de Engelendaal. Daarom is het van belang dat de weg sneller is en ook voorspelbaar qua tijdsduur. Automobilisten moeten zonder na te denken voor de ringweg kiezen.

· Geluidsbescherming
Het is van belang voor de inwoners langs de route dat er geluidsmaatregelen worden genomen. Dit kan met stil asfalt, geluidsschermen enzovoort. Als dat niet voldoende is, kunnen er ook maatregelen op maat bij de woningen worden geregeld.

· Zicht op de polder
Leiderdorp kent de slogan ‘Kloppend hart tussen land en stad’. We willen graag zo goed mogelijk zicht houden op de polder.

In de pers en commentaren lijkt de discussie nu alleen te gaan over 50 of 70km. Bij CDA Leiderdorp gaat het erom wat nodig is om Leiderdorp te beschermen tegen meer verkeer.

Wij verwachten dat de Leidse Ring Noord vanaf de Zijlbrug niet alleen betekent twee rijbanen erbij, maar eindelijk ook goede geluidsbescherming voor de bewoners rond de Driegatenbrug en dat de geluidsbescherming voor de Dijkwacht de weg en de koplampen van de auto’s uit het zicht houdt, maar tevens bijdraagt aan zicht op de polder voor bewoners, fietsers en wandelaars. 

En daarbij verwachten wij dat de projectgroep en ons college volledig verantwoordelijkheid nemen en dat waar nodig zelfs aanpassingen en geluidsisolatie in en aan woningen worden gerealiseerd. 

Samenvattend

Het CDA was tegen het oorspronkelijke plan waar werd gesproken over 2m hoge schermen. Wij willen maximaal 1,25m hoge geluidsschermen langs de Dijkwacht tot het ovaal. Hierdoor garandeer je zicht op de polder. De geluidsdeskundigen hebben aangegeven dat er oplossingen mogelijk zijn om de bewoners voldoende geluidsbescherming te geven bij 1,25m. Als de wethouder dit kan garanderen, dan is de 70km p/u voor ons acceptabel en draagt dit bij aan de aantrekkelijkheid voor automobilisten om Leiderdorp heen te rijden.

Dit is de inzet via ons amendement wat vraagt om maximaal 1,25m geluidsschermen langs de Dijkwacht. We denken ook dat we hier uiteindelijk ook een betere oplossing bieden dan een 50km weg. Bij deze snelheid zullen er immers geen geluidsschermen worden geplaatst en is de kans op geluidsoverlast door te snel rijdende automobilisten zeer waarschijnlijk.

Hoe nu verder?

Er zijn nu nieuwe coalitieonderhandelingen tussen LPL, D66, GroenLinks en PvdA. De verwachting is uitgesproken dat het nieuwe college midden december kan worden geïnstalleerd. Daarna zal de Leidse Ringweg Noord opnieuw op de agenda staan.

We hopen en verwachten dat het nieuwe college zo slim is om al tijdens de onderhandelingen contact te zoeken met Leiden en indien nodig de Provincie. Alleen met goede regionale samenwerking is een oplossing mogelijk en kunnen in ieder geval de (geluids)verbeteringen aan de kruising Engelendaal/Driegatenbrug snel worden gerealiseerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.