27 augustus 2023

Nieuwe voorzitter CDA Leiderdorp

De leden van het CDA Leiderdorp hebben tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met de benoeming van Nico van Jaarsveld tot voorzitter van hun afdeling. Het afgelopen jaar was hij reeds waarnemend voorzitter voor de door ziekte uitgevallen Jeff Gardeniers. Aansluitend aan de benoeming nam Jeff Gardeniers het woord en bedankte iedereen en in het bijzonder de bestuursleden met wie hij had samengewerkt. Uiteraard werd hij ook zelf bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de CDA-afdeling Leiderdorp.

Aftredend penningmeester Pierre Overloop nam afscheid en wordt opgevolgd door Ajold Muntinghe, die al eerder bestuurslid was van de afdeling. Miep Vroonhof, die het bestuur het afgelopen jaar heeft versterkt, heeft aangegeven dat zij de komende tijd zal aanblijven. Aftredend secretaris Jan van Trigt is niet meer beschikbaar voor een volgende periode. Van hem werd bij de zomerborrel afscheid genomen.

Wilt u meer weten over het CDA Leiderdorp, neemt u dan contact via het contactformulier op deze website of met de fractie via Medea Hempen (m.hempen@gemeenteraadleiderdorp).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.