14 februari 2023

Tea Both-Verhoeven over de verkiezingen voor de Provinciale Staten

Over een paar weken vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Veel mensen zijn niet zo bekend met wat de Provinciale Staten doen. KBO/PCOB organiseerde daarom een bijeenkomst over dit onderwerp. Gastspreker was Tea Both-Verhoeven, nummer 3 op de CDA-lijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Tea woont in het zuidelijkste deel van Zuid-Holland op het eiland Goeree-Overflakkee. Van 2013 tot 2022 was zij daar raadslid en later wethouder. Nu staat ze als hoogste vrouw op de CDA-lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hoewel niet om de hoek, is Leiderdorp voor Tea niet helemaal onbekend terrein. Ooit had ze namelijk verkering met een jongen uit Leiderdorp, onthult ze.

In een boeiende lezing zet Tea uiteen wat het provinciaal bestuur doet en welke taken de Provincie uitvoert. Zo bepaalt de Provincie waar woningbouwprojecten komen en hoeveel en welke soort woningen gemeenten mogen bouwen. Verder is de Provincie verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen. Ook de beslissing of bruggen wel of niet open mogen in de spits – een punt waarover in onze regio veel discussie is – ligt bij het provinciebestuur. Net zoals de Provincie bepaalt waar bedrijventerreinen mogen komen, welke grond voor landbouw blijft bestemd en waar ruimte is voor natuur en recreëren.

Als het onderwerp windmolens ter sprake komt, ontstaat er wat discussie in de zaal. Waar de een vindt dat je rekening moet houden met de natuur, meent een ander dat de vogels dan maar ergens anders naartoe moeten.

Ook als Tea spreekt over woningen voor senioren, is er grote betrokkenheid onder de aanwezigen. Waarom maakt de politiek het niet aantrekkelijker voor senioren met een koopwoning om weer te gaan huren? Is het een idee om woonvormen op te zetten die collectief eigendom zijn? En wanneer komen de bejaardenhuizen terug?

Tea eindigt haar lezing met vier argumenten waarom het van belang is om op 15 maart naar de stembus te gaan. Maar daar hoeft ze de zaal inmiddels niet meer van te overtuigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.