29 mei 2018

Weidevogels, bomen en brandweer - verslag 28 mei

De raadsvergadering van 28 mei had een zeer volle agenda. Naast coalitieakkoord, samenstelling college en installatie van raadsleden en burgerraadsleden, was er ook nog een gewone agenda.

De CDA fractie heeft (mede) drie belangrijke punten ingebracht:

 • Vogels
  Tot teleurstelling van de fractie is er weer een enkele agrariër geweest in de Boterhuispolder, die te vroeg heeft gemaaid. Dit terwijl velen zich inspannen om dit belangrijke gebied voor weidevogels te beschermen. Ook de Leiderdorpse inwoners doen mee door het gebied tijdens het broedseizoen niet te betreden.
  Klik hier voor onze vragen en antwoorden van het college.
  Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente Teylingen, die ook een deel van de Boterhuispolder bezit, gaat onderzoeken om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Dat is goed nieuws. Tevens hopen we dat een nieuw gesprek met de betreffende agrariërs zal leiden tot de eerder toegezegde verbeteringen.

 • Bomen
  Er is een nieuwe verordening op beplantingen vastgesteld. Overbodige regels zijn geschrapt en er wordt meer gewerkt op basis van vertrouwen. Maar op één punt ging dat het CDA te ver: voor het kappen van bomen in het kader van 'dunning' zou de gemeente geen vergunning meer hoeven aan te vragen. In samenwerking met o.a. D66 is aangepast dat deze dunning vergunningsvrij wordt, maar met uitzondering van bomen. Dunning is noodzakelijk onderhoud. Door het uitvoeren van dunningen kan een bos/park zich goed ontwikkelen met gezonde en grotere bomen. Echter als 'echte' bomen ook worden gekapt dan zien wij toch liever eerst een vergunningsaanvraag van de gemeente. Het voorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

 • Brandweer
  De zienswijze van de Veiligheidsregio Hollands Midden is in de gemeenteraad besproken. Samen met CU-SGP en GroenLinks hebben wij een amendement ingediend om de afnemende trend van uitruktijden van brandweer Hollands Midden onder de aandacht te brengen en om te keren. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de Leiderdorpse brandweervrijwilligers. De nieuwe brandweerkazerne in Leiden is opnieuw uitgesteld en dit mag niet ten koste gaan het perspectief van deze vrijwilligers. Hiervoor zijn zij te belangrijk!
  Lees hier ons Amendement.
  Het amendement werd ook door de burgemeester van harte ondersteund. Ook dit amendement is aangenomen.

Zijn er vragen of opmerkingen? CDA Leiderdorp hoort graag uw mening. Stuur uw reactie naar: Mirjam.vanderstelt@raadleiderdorp.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.