19 juni 2022

Beschouwing CDA coalitieakkoord en wethouders

“Het CDA feliciteert VVD, GBLV en D66 met het door hen bereikte resultaat en de kandidaat-wethouders met hun voordracht. Er wacht hen een bijzondere verantwoordelijkheid.” Zo startte CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen zijn bijdrage aan de presentatie en de benoeming van het nieuwe College.

Vorige week presenteerden VVD, GBLV en D66 het coalitieakkoord met de titel ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’. Thema’s die het CDA herkent als de uitdagingen voor de komende vier jaar. We gingen er dan ook goed voor zitten om het akkoord door te nemen. Het begin is positief met een missie en een visie. In een visie beschrijf je hoe staan we ervoor en hoe wil je er over vier jaar voor staan? In de missie geef je weer wat je gaat doen om je visie te bereiken. En daarvoor heb je een strategie nodig. Het is jammer dat de coalitie daar nu al een kans laat liggen. Het begint al bij vertrouwen. De coalitie wil graag inwoners betrekken bij alle gemeentelijke besluiten die invloed hebben op de samenleving. Het coalitieakkoord, toch een belangrijk gemeentelijk besluit want bepalend voor de komende vier jaar, is binnen twee maanden in geslotenheid tot stand gekomen. Tegen het advies van de verkenner in. De uitdaging voor de komende jaren ligt juist in vertrouwen en verbinden. Deze tijd snakt naar verbinding aan de Vliet en naar een overheid die mensen in staat stelt mee te doen, samen te laten leven, naar een overheid die de brug slaat tussen groepen en mensen de betekenis van samen te laten zien. De coalitie had er nu alleen nu even geen tijd voor.

Eigenlijk is het manco van dit coalitieakkoord dat het zo vaag en weinig concreet is. De CDA-fractie heeft geen idee waar onze gemeente over vier jaar staat als dit akkoord wordt uitgevoerd. Hoeveel procent sociale woningbouw hebben we en hoeveel woningen van boven de € 600.000, -? De eerdere inzet om in ieder bouwproject 30% sociale woningbouw te realiseren en geen woningen boven de zes ton lijken te zijn opgegeven om maar mee te mogen doen. Wat gaan we doen om de bereikbaarheid te verbeteren? Natuurlijk het CDA is blij met behoud van gratis parkeren, maar hoe pakken we de bereikbaarheid rond de Mall, het Damcentrum of de Binckhorst aan? Waar is bijvoorbeeld de ondertunneling van het HOV tracé, het transferium met kabelbaan?

We hebben nu een coalitieakkoord op hoofdlijnen, of in termen van de CDA-fractie, een vaag en weinig concreet akkoord. De wethouders zullen dit moeten gaan vertalen en met concrete voorstellen naar de raad gaan komen. Voorstellen die vertrouwen geven, verbinden en vooruitgang bieden. Het CDA wenst ze daarbij veel succes. Het CDA is altijd bereid tot samenwerken en zal op een constructieve wijze en binnen goede verhoudingen oppositie voeren.

Tot slot, de voordracht van de kandidaat-wethouders. Ik ga hier vanavond niet oprakelen hoe partijen zich opstelden toen in 2020 een vijfde wethouder aan het toenmalige college werd toegevoegd. Ik ga ook geen punt maken van het feit dat onze lokale partij voor de tweede keer in successie een wethouder van buiten de gemeente aan laat treden. Ik ga de wethouders succes wensen en zeggen dat ze vanavond op onze steun kunnen rekenen.

 

Deze tekst werd uitgesproken door CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen tijdens de raadsvergadering van 16 juni 2022 waarin de nieuwe wethouders werden geïnstalleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.