Jorrit Koster

Raadslid

Mijn naam is Jorrit Koster. Ik ben 18 jaar oud en woon in Leidschendam bij mijn ouders. Ik woon sinds 2016 in Leidschendam-Voorburg, eerst in Voorburg, nu in Leidschendam. Momenteel studeer ik Bestuurskunde in Leiden en Rechten in Rotterdam. In mijn vrije tijd houd ik van koken en bakken en bijpraten met mijn vrienden of iets gezelligs doen met mijn familie.
Naast mijn dagelijkse bezigheden ben ik ook een keer per maand acoliet bij de lokale kerk in Voorburg, dat doe ik nu al 3 jaar. Ook heb ik vorig jaar de eer gehad om alle scholieren in het land te vertegenwoordigen bij het LAKS als penningmeester. En als je nou opzoek bent naar een leuk weetje over mij, dan is dat dat ik ooit, heel lang geleden, heel graag luchtkastelenontwerper en -bouwer wilde worden. 

Ons slogan

Verbindend aan de Vliet is denk niet alleen een typische CDA slogan maar ook echt een levensmotto. Voor mij zegt het ook veel over wat voor burger je moet zijn; iemand die zich verbindt aan de gemeenschap. Iemand die altijd paraat staat om te helpen als dat gevraagd wordt maar ook als het niet gevraagd wordt. Iemand die vriendelijk lacht naar mensen als je langsloopt en zich in het algemeen inzet voor zijn naasten. 

Als slogan voor de verkiezingen denk ik dus ook dat het veel zegt over het CDA en onze missie. Wij zijn een partij die zich inzet voor iedereen in de samenleving vanuit de samenleving. Een partij in het midden van de politiek maar vooral in het midden van de samenleving. Ik als gemeenteraadslid zal ik deze wijze van politiek ook uitdragen. Ik zal niet alleen naar de papieren kijken maar vooral kijken naar de werkelijkheid en de verhalen van mensen. Ik zal me inzetten om altijd goed bereikbaar te zijn en voor iedereen openstaan tot een gesprek. Op die manier kan je verbindend zijn, in de samenleving, in onze gemeente, en verbindend aan de Vliet. 

Een nieuwe bestuurscultuur

Het punt uit het verkiezingsprogramma dat mij het meest aanspreekt is dat wij expliciet zeggen dat wij geen coalitieakkoord willen. Een van de dingen die mij aanspreekt aan de christendemocratie is dat wij een partij zijn van samen doen, met iedereen, op de inhoud. Een dichtgetimmerd akkoord tussen een aantal partijen terwijl de rest van buitenaf toe kijkt past daar niet bij in onze gemeente. In een gemeente gaat het ook om de gemeenschap.

Oplossingen moeten het liefst breed gedragen zijn maar vooral moet elke raadslid de ruimte om als gelijke te praten over de onderwerpen. Door alleen een gemeenteakkoord op te stellen met de hele raad en de invulling per onderwerp uitgewerkt te laten worden geven we meer ruimte aan de raad om een open gesprek te voeren over de thema’s in onze gemeente en geven we ruimte voor flexibiliteit aan het college. Dit spreekt mij zeer aan in ons verkiezingsprogramma. 

Waarden

Het CDA kent 4 kernwaarden: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap. Al deze waarden spreken mij zeer aan, maar als ik er een zou moeten kiezen dan zou ik zeggen dat rentmeesterschap het meest mij aanspreekt. Ik ben nog jong, dus voor sommigen op onze lijst zal rentmeesterschap betekent de aarde en onze gemeente doorgeven aan mijn generatie. Voor mij is dat ook zeker belangrijk, maar rentmeesterschap is meer dan dat. Het is voor mij ook een randvoorwaarde voor goed beleid en goede oplossingen. Rentmeesterschap geeft ook aan dat wij als CDA niet voor de korte termijn handelen maar altijd naar het grotere plaatje kijken. We handelen niet voor politieke winst maar nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan echte oplossingen voor een betere toekomst. Voor mij, maar ook voor de inwoners van onze gemeenschap die er nu nog niet zijn. Goed handelen voor hen is de verantwoordelijkheid voor ons alle. Dit is voor mij de betekenis van rentmeesterschap en daarom spreekt dat mij ook heel erg aan. 

Ons programma

Ik denk dat er een aantal redenen zijn dat ons programma het beste programma is. Ik denk dat de eerste reden is dat het voor iedereen, CDA’er of niet, heel duidelijk waaruit voort onze ideeën komen. Hiermee geven we de stemmer niet alleen duidelijkheid wat onze ideeën nu zijn maar vooral waaruit voort deze ideeën komen en dus ook hij wij naar nu nog ongekende punten zullen handelen. Daarnaast denk ik dat ons programma goed doordachte voorstellen bevat. Sommige duidelijk en breed gedragen, andere net zo duidelijk maar niet breed gesteund.

Tot slot denk ik dat een van de kracht punten van dit programma is dat er niet alleen is gekeken naar de komende raadsperiode, maar naar de langere toekomst en hoe de plannen voor de komende 4 jaar daar invloed op hebben. Hierdoor weet ik dat ons programma echt een programma is waar onze gemeente nu maar ook morgen baat bij heeft.

 

Portefeuille, onderwerpen

Als commissielid houdt Jorrit zich bezig met het sociaal domein, waaronder

  • Armoedebeleid en daklozenopvang
  • Energiearmoede
  • Jeugdzorg
  • Jongerenparticipatie
  • Maatschappelijke organisaties
  • Sterk voor Noord, specifiek jeugd en jongeren
  • Studenten in Leidschendam-Voorburg

Heb je een vraag of opmerking over een van deze onderwerpen, dan kun je Jorrit bereiken via [email protected]

Raadswerk (moties en amendementen)

Een beknopt overzicht van de moties, amendementen en vragen die door Jorrit zijn ingediend:

Kijk voor een uitgebreider overzicht van het raadswerk van de voltallige fractie op de pagina Raadswerk.

Jorrit in de media

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.