11 juli 2022

Eerste 100 dagen in de gemeenteraad

Maandag 10 juli is het precies 100 dagen geleden dat kersverse CDA-raadsleden Liesbeth van der Heide en Lieke Muller en commissielid Jorrit Koster aan hun eerste termijn in de gemeenteraad begonnen. Hoe kijken zij terug op deze periode?

“Zijn er nu al 100 dagen voorbij?” vraagt Lieke verbaasd. “Tot nu toe is het vooral een hele leuke, maar ook intensieve achtbaan geweest. Kort na de verkiezingen begon het inwerkprogramma voor de raad, waarbij we in een paar weken tijd heel veel informatie hebben gekregen over procedures, lopende projecten, verdieping in de verschillende domeinen waar we mee te maken krijgen etc.”.

Liesbeth vult aan “Om ons werk als raadslid echt goed te kunnen doen, moeten we natuurlijk wel weten wat er precies speelt en tegen welke achtergrond. Het inwerkprogramma helpt ons daar enorm bij, hoewel we ook blij zijn dat we onze door de wol geverfde fractiecollega’s Ron en Diederik altijd kunnen vragen om raad en daad.

Ook de ondersteuning van commissielid Jorrit, die net als wij bijna het gehele inwerkprogramma heeft doorlopen, is van essentieel belang”. Jorrit is nu nog actief als commissielid, maar zal na de zomer enkele maanden het raadslidmaatschap van Liesbeth overnemen tijdens haar zwangerschapsverlof.

Heidag met de nieuwe gemeenteraad

De gehele CDA fractie is in mei met de rest van de raad twee dagen naar de hei geweest om daar te praten over zaken als Klein Plaspoel Polder, burgerparticipatie, de omgevingsvisie en nog enkele andere onderwerpen. "Daar kregen we vanuit het ambtelijk apparaat verschillende presentaties met voorbeelden over burgerparticipatieprojecten in bijvoorbeeld Spinozahof en over de modernisering van de bibliotheek. Een heel boeiend weekend, waarin we zowel op de inhoudelijke als persoonlijke kant veel van en over elkaar hebben geleerd. Het is een mooie springplank aan informatie om zo ons raads- en commissiewerk de komende jaren goed en gedegen te kunnen uitvoeren”, zegt Jorrit “In een tijd waarin het lijkt alsof in de landelijke politiek de ideologische verschillen een onoverkoombare brug vormen, is het mooi te zien dat op lokaal niveau de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goed bestuur van onze gemeente de boventoon voert, waarbij we hard op de inhoud maar zacht op de persoonlijke relatie kunnen zijn”.

Aan het werk!

Naast de heidagen, inhoudelijke presentaties en de gewone commisie- en raadsvergaderingen, die veelal in de avonduren plaatsvonden, was er ook een aantal werkbezoeken voor de raadsleden gepland.

Zo is door een aantal raadsleden, waaronder Diederik en Lieke, een werkbezoek aan Avalex in Delft afgelegd. Liesbeth heeft een gesprek gehad met kinderopvangorganisaties (Vlietkinderen en Luuk Dak) en maakte kennis met de wijkregisseur voor Voorburg. Jorrit was aanwezig bij een door de gemeente georganiseerd jongerendebat. Lieke is samen met enkele andere raadsleden onder leiding van een ambtenaar langs het N14 traject gefietst om te horen over de opties voor een fietstracé over de N14 waar de raad later een besluit over moet nemen. Ook is zij met enkele bewoners van Voorburg West door de wijk gefietst in het kader van de Huygenstunnel en HOV-traject.

“Juist door de situatie ter plaatse te zien en van betrokken ambtenaren en omwonenden terplekke horen hoe de plannen zich in de praktijk zullen vertalen naar de werkelijkheid is enorm waardevol. De beslissingen die wij maken en besluiten die wij controleren gaan namelijk niet over een papieren plan, maar over de werkelijkheid van onze inwoners”, legt Lieke uit. “Ik kijk er dan ook erg naar uit om de komende jaren op straat en in de wijken van inwoners te horen wat er speelt en wat voor invloed dit op hen heeft”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.