22 februari 2018

Leerzame avond met het jongste CDA kamerlid Anne Kuik!

Op maandagavond 19 februari was Anne Kuik te gast bij CDA Teylingen in Grand Café Graaf Jan in Sassenheim. Tijdens dit Politiek Café beantwoordde het jonge CDA-kamerlid vragen over onderwijs, zorg, wonen en werk. Jongeren van Crescendo zorgden voor de muzikale omlijsting van de avond.

De 30-jarige Groningse kreeg bij de laatste Kamerverkiezingen 15.000 voorkeurstemmen. Voordat ze verkozen werd als Tweede Kamerlid was ze gemeenteraadslid voor het CDA in Groningen.

De meeste vragen van de aanwezigen hadden betrekking op de zorg en meestal ook op de eigen situatie. Zo vroeg één van de aanwezigen zich af waarom zijn echtgenote wel in een verzorgingshuis  kon worden opgenomen en hij niet. Is de wetgeving niet te veel doorgeschoten? Anne Kuik beaamde dit en zei te hopen dat de nieuwe minister die over zorg gaat, de CDA’er Hugo de Jonge, hier enige verzachting in gaat aanbrengen.

Ook werd er aangegeven dat er gemeenten zijn die het aan hen toegewezen zorgbudget voor een gedeelte aan andere zaken besteden. Is dat in Teylingen ook het geval? De voorzitter van de CDA-raadsfractie, Peter Scholten, antwoordde dat dit hier niet mogelijk is. Geld dat is bestemd voor zorg wordt “geoormerkt”. Dat betekent dat het niet aan andere posten op de begroting kan worden toegewezen.

Ook preventiebeleid, dat Anne Kuik in haar portefeuille heeft, kwam aan de orde. Ze staat voluit achter de aangifte die diverse ziekenhuizen en artsen tegen tabaksfabrikanten onlangs deden. “We moeten ervoor gaan zorgen dat er een Rookvrije Generatie komt: speelplaatsen en sportruimten dienen rookvrij te worden”, aldus het Kamerlid. “Ook moet de alcoholverkoop bij sportverenigingen aangepakt worden.”

Het Tweede Kamerlid maakte ook nog melding van het fenomeen maatschappelijke stage als mogelijkheid voor jongeren om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Deze is op initiatief van het CDA in het regeerakkoord opgenomen. Mensen die een dergelijke stage hebben gelopen krijgen voorrang als ze bij de overheid solliciteren.

Tenslotte vroeg Anne Kuik aandacht voor de mensenhandel in de prostitutie: “We kijken in Nederland nog te veel weg als het om prostitutie gaat. Het is ontstellend hoe groot het aandeel vrouwen is dat daarin gedwongen te werk wordt gesteld: Het is een vorm van slavernij!”

Naast het inhoudelijke deel kwam Anne Kuik met een anekdotes over de Haagse politiek. Eén van deze anekdotes was tijdens de filebuster van 50plus en de PVV. Tijdens dit debat moest iedereen van de coalitie in de Kamer blijven, omdat er aan het einde gestemd moest worden. Alleen werd het al één of nog later. Anne besloot toen even een bank op te zoeken, waar ze op kon slapen. Gelukkig stond er een bank in de kamer van Pieter Omtzigt. Dus ze was daar even opgaan liggen, totdat Pieter binnen kwam. Die wilde ook graag even liggen, maar Anne kon op de bank blijven liggen en Pieter lag uiteindelijk op de grond te snurken, totdat hij weer in de zaal moest zijn. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.