25 juli 2020

Motie zienswijze ontwerp-luchtvaartnota

In de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 9 juli 2020 kwam opnieuw de ontwerp-Luchtvaartnota aan de orde. De gemeente Teylingen maakt onderdeel uit van het cluster Zuidwest in de omgevingsraad Schiphol. Dit cluster heeft een zienswijze op de Luchtvaartnota opgesteld, waarin stevige kritiek wordt geuit op de ontwerp nota en de inhoud ervan. Samen met andere partijen heeft het CDA zich sterk gemaakt om voor Teylingen ook een eigen zienswijze in te dienen, om daarmee recht te doen aan de veelgehoorde klachten van inwoners over geluidsoverlast en fijnstof door het vliegverkeer van Schiphol. In deze zienswijze spreken wij ons sterk uit tegen de voorgenomen groei van het aantal vluchten, tegen aanleg van de extra parallelle Kaagbaan, voor het zo snel mogelijk terugbrengen van het aantal nachtvluchten en hiermee de geplande vertrek en aankomsten van vliegtuigen in de nacht onmogelijk te maken. In de Raad was een meerderheid voor het indienen van een eigen zienswijze (alleen VVD en Trilokaal waren tegen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.