27 april 2020

Project Nieuw-Boekhorst van start

In de raadsvergadering van 23 april stelde de raad Nieuw Boekhorst in de Boekhorstpolder  (Voorhout) vast als ontwikkellocatie voor de bouw van 300 tot ca. 900 woningen. Tevens ging de raad ermee akkoord om de planontwikkeling hierover op te starten, de projectopdracht Nieuw Boekhorst vast te stellen en een voorbereidingskrediet van € 495.000,- hiervoor af te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.