27 april 2020

Schriftelijke vragen over betalingsproblematiek statushouders

Onlangs hebben onze raadsleden Manon van Dijk en Sybrinne de Vries een gesprek gevoerd met vrijwilligers van de Stichting Vluchtelingenwerk Teylingen. Daar kwam onder meer de betalingsproblematiek aan de orde. Hierover hebben wij de volgende vragen aan het College van B&W gesteld.

  1. Kan het college bevestigen dat statushouders die nog geen werk hebben, de uitkering van de ISD rond de 4e van de maand krijgen uitbetaald?
  2. Kan het college tevens bevestigen dat statushouders vaste lasten, zoals de huur en de zorgverzekering aan het eind van de maand moeten betalen?
  3. Realiseert het college zich dat hierdoor elke maand betalingsproblemen ontstaan en dat het Vluchtelingenwerk veel tijd en moeite kost om ervoor te zorgen dat de vaste lasten op tijd worden betaald, zonder dat er schulden ontstaan? 
  4. Is het college het met ons eens dat dit een probleem is omdat op deze manier regelmatig achterstanden ontstaan in de betalingen en dit voor meerwerk zorgt voor vrijwilligers van o.a. Stichting Vluchtelingenwerk Teylingen, zorgverzekeraars en overige partijen?
  5. Is het college het met ons eens dat dit een onwenselijke situatie is en dat moet worden voorkomen dat statushouders zich in de schulden steken om op tijd hun vaste lasten te kunnen betalen?
  6. Zo ja, is het college bereid om deze problematiek op korte termijn op te lossen, zodat vluchtelingen hun geld maandelijks op tijd van de ISD ontvangen  én in staat zijn om tijdig hun rekeningen te voldoen?
  7. Is het zo dat wanneer het college bevestigend kan antwoorden op vraag 1 en 2, dit ook het geval is voor andere uitkeringsgerechtigden? Is het college het dan eens dat het noodzaak is de betalingsdatum te herzien, zodat alle bijstandsgerechtigden in staat worden gesteld hun vaste lasten tijdig te betalen? 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.