25 juli 2020

Toeristenbelasting

Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 heeft het college een dekkingsplan gepresenteerd waar aan ons werd gevraagd om pijnlijke keuzes te maken om de begroting van 2019 sluitend te krijgen. De CDA-fractie heeft toen de afweging gemaakt of we het geld aan onze eigen inwoners zouden moeten vragen (bijv. door het invoeren van hondenbelasting) of dat we toeristenbelasting moeten gaan invoeren wat inmiddels bij ruim 80% van de gemeenten in Nederland gebeurt. Dit is natuurlijk niet leuk, maar waarom zouden we, als we keuzes moeten maken, de pijn eerst bij onze eigen inwoners neerleggen. Een meerderheid van de Raad steunde het idee van invoering van toeristenbelasting. De horecaondernemers in Teylingen vonden het echter geen goed idee. De Raad besloot toch onderzoek te laten houden naar invoering, met betrokkenheid van de ondernemers. Door de coronacrisis kon nog niet met de ondernemers worden gesproken, waardoor invoering van de belasting per 1 januari 2021 niet mogelijk bleek. In de loop van volgend jaar zal duidelijk worden wat precies de argumenten zijn van de ondernemers tegen invoering en welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan hun bezwaren en wat redelijk is qua tariefstelling voor de diverse verblijven (hotel, camping, verblijf op het water) . Het voornemen is om nu de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2022 in te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.