Een villa goedkoper dan een sociale huurwoning?

Een villa goedkoper dan een sociale huurwoning?

Door: Maarten van Welie

De afgelopen jaren hebben huurders meer ingeleverd dan eigenaren van woningen. Door de extreem lage rente is de ook de hypotheekrente fors verlaagd. Zo ver dat de netto rente (na hypotheekrente aftrek) voor veel eigenaren lager is dan de huur van de duurdere sociale huurwoningen. Dit is op de korte termijn geen probleem. Echter, op lange termijn zal dit de inkomens en vermogensverschillen fors vergroten. Dat laatste is niet wenselijk.

 

Waarom profiteren huurders zo weinig van de lage rente? Een hele belangrijke oorzaak is de Blok/VVD-belasting (verhuurdersheffing). Ongeveer anderhalve maand huur vloeit jaarlijks naar de schatkist. Het wrange is dat de belasting op huurwoningen ingevoerd is in 2013, het jaar dat de huizenprijzen een dieptepunt bereikten en de prijzen weer zijn gaan stijgen.

Daarnaast is het sinds het woonakkoord toegestaan dat verhuurders een extra huurverhoging bovenop de inflatiecorrectie door mogen voeren. Dit om zogenaamd de woningbouwverenigingen investeringsruimte te bieden voor verduurzaming en nieuw aanbod. Neem hier nog de verliezen van Vestia en nog wat andere brokkenpilotenverenigingen en het drama is compleet. Net in een periode dat de bouwprijzen laag waren, wat historisch gezien vaak kansen biedt voor de sociale woningbouw, konden de corporaties niet investeren omdat de fiscus en de zwakke broeders geholpen moesten worden.

 

In de woonvisie is er opgenomen dat er 30% sociaal (zowel koop als huur) gebouwd moet worden. Dit zal minimaal gecontinueerd moeten worden de komende vier jaar. Tevens kan de gemeente Teylingen als ze eigen gronden verkoopt niet voor de hoogste opbrengst gaan. Dit is dus een indirecte subsidie voor d onderkant van d woningmarkt. Hulde voor het college van B&W dat in Warmond de voormalige gemeentewerf voor een lager bedrag verkocht heeft, om sociale huisvesting een impuls te geven. Dit beleid kan uiteraard op applaus van de CDA fractie rekenen.

Wat nog beter geregeld kan worden in Teylingen is dat de bouwproductie versneld dient te worden. Het duurt te lang voor dat gronden een bestemmingswijziging ondergaan. Wat mij betreft worden de locatie Langeveld in Sassenheim en de voormalige school de Waaier in Warmond op korte termijn aangewend om d grootste knelpunten weg te nemen. In Warmond zouden dure huurwoningen gebouwd moeten worden en in Sassenheim sociale en dure huurwoningen. Als we dit kunnen bereiken, zal Teylingen weer een hoop tevreden inwoners erbij krijgen. Huurders en eigenaren kunnen dan allebei profiteren van de lage rente en economische voorspoed!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.