Door: Kees den Elzen

Waardevolle grondstoffen zijn beperkt beschikbaar

We kappen bomen en verzagen die tot timmerhout. Daarbij verdwijnen hele bossen en wouden. Dit heeft consequenties voor onze CO2 opslag. Erosie van de bodem kan het gevolg zijn. We winnen ook bauxiet en ijzererts. Hieruit halen we met ingewikkelde processen en met gebruik van onvoorstelbaar grote hoeveelheden energie aluminium en ijzer. Vrijwel alle activiteiten zijn een aanslag op het milieu. Op zich hoeft dat geen al te groot probleem te zijn, vooropgesteld dat we geen onevenredig grote hoeveelheden claimen. Er moet genoeg over zijn voor de anderen en degenen die na ons komen. Zoals wel geformuleerd wordt: ‘we hebben de aarde te leen van onze kinderen’.

Zuinigheid en vlijt

Het gebruik van grote hoeveelheden natuurlijke grondstoffen brengt ook een verplichting met zich mee. We moeten zorgvuldig omgaan met wat we gebruiken.  Dat betekent dat we de materialen moeten inzetten waar ze geschikt zijn en duurzaam gebruikt kunnen worden. Onderhoud is essentieel om de mogelijke levensduur ook daarwerkelijk te realiseren. Dit betekent dat onderhoudsproducten niet alleen beoordeeld moeten worden op hun eigen belasting van het milieu, maar ook op de bijdrage die ze leveren, maar met name in het behoud van waardevolle grondstioffen.

Twee keer voordelig

Goed onderhoud spaart grondstoffen en daarmee worden indirect het milieu en energie gespaard. Het betekent ook dat we minder afval produceren dat afgevoerd, opgeslagen en verwerkt moet worden. De optelsom van die inspanning en kosten weegt op zichzelf al vaak op tegen de inspanning die gepaard gaat met onderhoud en conservering.

Onderhoud van met name monumentale constructies en gebouwen heeft nog een eigen belang. We willen onze dorpskernen leefbaar houden en hun eigen karakter laten behouden. Daarom moeten we zuinig zijn op beeldbepalende gebouwen en constructies.  Te vaak zijn financiële overwegingen een reden om te slopen en niet de restaureren, renoveren of simpelweg onderhouden.

Het CDA wil dat de gemeente Teylingen een inspirerende en faciliterende rol speelt in het behoud van erfgoed. Molens, bruggen, beekjes, boerderijen, woningen, het kunnen allemaal beeldbepalende elementen zijn, de moeite van het conserveren en bewaren waard. Laten we onze kernen aantrekkelijk en leefbaar houden!

Als u wilt reageren op deze blog kunt een email sturen naar keesdenelzen@teylingen.cda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.