Manon maakt mee: Wereldarmoededag

Manon maakt mee: Wereldarmoededag

Door: Manon van Dijk

Afgelopen week was het wereldarmoededag. Wist u dat de kans om in een positie te komen waarin je moet rondkomen met een laag inkomen in Nederland 1 op 5 is? In onze gemeente Teylingen gaat het om zo’n 1100 personen en dat is heel veel want achter dat getal zitten allemaal mensen. Opa’s of oma’s, alleenstaanden, vaders en moeders, kinderen en gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daarbij is het goed om op te merken dat dit niet alleen inwoners zijn die in de bijstand zitten, maar ook werkende gezinnen die net tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld een startende ZZP’er met kinderen en een vrouw die part-time werkt. Het zal je maar gebeuren dat een klant de rekening niet betaalt of er door ziekte er een poos geen inkomsten zijn.

Op 17 oktober was ik  aanwezig  bij een informatiemarkt met het thema ‘Rondkomen met een laag inkomen’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Teylingen, Welzijn Teylingen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zowel organisaties als inwoners waren uitgenodigd om geïnformeerd te worden over nieuwe inkomensondersteunende regelingen en projecten in Teylingen. Graag geef ik u hieronder een aantal handvaten mocht u op zoek zijn of  mensen kennen die wellicht een steuntje in de rug kunnen gebruiken.  

Subsidie

Zo’n 400 tot 450 kinderen in Teylingen groeien op in gezinnen met armoede, zo schat de gemeente in. Armoede raakt direct het welzijn en geluk van ouders en hun kinderen. Ook doen zich vaker gezondheidsproblemen voor, en door de spanningen in huis ontstaan er ook weer problemen op school. Sporten of muziekles… dat kun je wel vergeten, daarvoor is geen geld. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Als inwoner van Teylingen met een laag inkomen heeft u diverse mogelijkheden voor subsidie voor uw kids. Stichting Leergeld verleent steun aan kinderen van 4 tot 18 jaar die door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes, een fiets of een laptop.  ‘Alle kinderen mogen meedoen!’ is hun motto en dat geeft hoop.  Onderaan deze blog kunt u vinden hoe u hen en de andere genoemde organisaties kunt bereiken. Voor sport en cultuur kunt u terecht bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U kunt dan bijvoorbeeld het lidmaatschap van de voetbalclub of de muzieklessen van uw kind vergoed krijgen.

Intermediair en Sociale teams

Ik ben als moeder erg blij dat er mogelijkheden bestaan voor mensen met een laag inkomen, zodat elk kind kan meedoen. Kinderen vinden het heerlijk om mee te kunnen doen met hun klasgenootjes of vriendjes. Zonder alle regelingen is het niet te betalen voor sommigen. Het aanvragen van vergoeding gaat overigens via een intermediair. De intermediair kan via de diverse websites een aanvraag doen. Dit kan bijvoorbeeld iemand van een wijkteam zijn, een juf, een huisarts of een maatschappelijk werker. Als het maar iemand is die op een professionele manier betrokken is bij het kind of gezin. Het inkomen wordt gecheckt, dus er komen alleen ouders in aanmerking die een laag inkomen hebben. Wel zo eerlijk!

Sinds 1-1-2018 is er in Teylingen een Sociaal Team beschikbaar. De doelgroep voor dit team zijn volwassenen vanaf 18 jaar. Voor vragen over wonen, welzijn en zorg kunnen inwoners bij het Sociaal Team terecht. Denk bijvoorbeeld aan financiële vragen, problemen met organisaties, wanneer u er zelf niet uitkomt of vragen heeft over eenzaamheid, verlies of  vele andere vragen. U kunt het sociaal team e-mailen, u kunt langsgaan (loket bij gemeente) of even bellen. Ze staan zeker voor u klaar, ze moeten alleen nog beter gevonden worden.

Een project wat nu volop in ontwikkeling is voor Teylingen heet: ‘Vroeg Eropaf’. Waar aandacht is voor vroegsignalering van schulden. Gemiddeld zit er tussen het moment waarop geldproblemen ontstaan en het moment waarop mensen aankloppen voor hulp vijf jaar! De gemiddelde schuld is op dat moment rond de €40.000 euro. Het is dus van groot belang eerder actie te ondernemen hierop.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal Noodfondsen in Teylingen waar u van gebruik kunt maken. Deze Noodfondsen zijn bestemd voor inwoners/huishoudens van Teylingen met financiële problemen waar sprake is van een acute noodsituatie. Het gaat altijd om een beperkte financiële bijdrage (maximaal € 1.500,=) in de vorm van een lening. U kunt daarvoor ook bijvoorbeeld bij de kerken in Teylingen aankloppen. Iets wat veel mensen niet weten.

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen in onze gemeente. U kent er wellicht zelf ook nog een aantal of heeft tips voor mij die ik kan meenemen. Ik hoop van harte dat ook u om zich heen kijkt en daar waar nodig, mensen attendeert op de mogelijkheden, helpt of signaleert. Want uiteindelijk: samen leven, doe je niet alleen!

Manon Van Dijk - Raadslid CDA Teylingen

Websites:

www.teylingen.nl/inwoners-en-ondernemers/werk-inkomen-en-schuld/stichting-leergeld.html

www.samenvoorallekinderen.nl

www.jeugdfondssportencultuur.nl

www.teylingen.nl/zorg/sociaal-teams.html

www.welzijnteylingen.nl/paginas/97/Noodfonds%20Teylingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.