Elke dag zijn we getuigen van een wonder!

Als burger vinden we duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk maar bij het binnenlopen van de supermarkt veranderen veel burgers in een consument en kopen dan toch het goedkoopste pak melk of het goedkoopste stukje vlees.

Decennialang proberen vooral aan de vraagkant de agrarische sector te veranderen maar helaas met onvoldoende resultaat. Op dit moment zien we bijvoorbeeld biologische boeren weer teruggaan naar gangbaar omdat het onvoldoende loont. Een manier voor veel boeren om hun hoofd boven water te houden is door te groeien waardoor we nu tegen grenzen aanlopen. Om binnen deze grenzen te blijven komen we met allerlei, soms onlogische, regels op het boerenerf die tegelijkertijd voor veel terechte frustratie zorgen. 

Daarom kom ik met een voorstel om niet op het boerenerf met extra regels te komen maar te onderzoeken hoe de verwerkende industrie en de consument nu eens echt kan bijdragen aan het verduurzamen van de agrarische sector. 

Een meerderheid van de kamer steunt mijn voorstel voor een onderzoek van bijmengverplichting van duurzame producten. Het idee is dat supermarkten en de verwerkende industrie worden verplicht om bijvoorbeeld 20% duurzame melk bij gangbare melk te mengen. Hierdoor ontstaat er een grotere vraag naar duurzame melk (PlanetProof, Biologisch, Natuurinclusief etc.). Die 20% moet verplicht uit Nederland komen dus supermarkten zouden deze norm niet kunnen omzeilen door buitenlandse melk zonder die 20% in de schappen te zetten. Die 20% zou overigens volgens het ‘groene energie model’ gaan, dus er zit niet fysiek in elke pak melk exact 20% duurzame melk maar de totale inkoop moet 20% duurzaam zijn. 

Verder hebben wij de mogelijkheid om met wetgeving te zorgen dat de opslag die de consument in de supermarkt betaald, bijvoorbeeld 5 cent op een pak melk, ook op het boerenerf land en niet wordt afgeroomd in de keten. 

Het gevolg zal zijn dat de melk in de winkel een paar cent duurder zal zijn. Met hoge inflatiecijfers is dat natuurlijk geen populaire boodschap. Maar is het fair dat we een inkomensprobleem afwentelen op het boerenerf? Want afgelopen week maakte het CBS bekend dat opnieuw het aantal boeren rond de armoedegrens is toegenomen. Inkomensproblemen moeten worden gecompenseerd met toeslagen en belastingen.

Tenslotte voor de duidelijkheid, het is een onderzoeksmotie. Ik heb de waarheid niet in pacht maar de nood is zo hoog in de agrarische sector dat er wat het CDA betreft geen taboes mogen zijn. EenVandaag heeft hier gisteren een item over gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.