Steeds minder mensen in onze samenleving voelen zich vertegenwoordigd door de politiek. En kan ik ze ongelijk geven? Nee. Tijdens mijn mbo opleiding heb ik gezien hoe het niet vinden van een stage ervoor zorgde dat veel leeftijdsgenoten zonder diploma school verlieten. Hoe vrienden van mij geen betaalbaar huis kunnen kopen en geen vaste baan kunnen vinden. Juist op het moment dat er behoefte is aan perspectief, aan visie vanuit Den Haag, ontbreekt deze.

Helaas zie ik dat veel politieke partijen dit gebrek aan perspectief misbruiken om te polariseren zonder ooit met werkbare oplossingen te komen. Als ondernemer in de bouw, maar ook als vader in mijn gezin, ben ik van mening dat het prima is om van mening te verschillen, om kritisch te zijn, maar uiteindelijk moeten we aan het einde van de dag toch door een deur en compromissen sluiten. Voor het CDA is dit het uitgelezen moment om de verbinding te zijn tussen deze verschillende groepen in ons land en ik weet zeker dat ik hierbij, met mijn achtergrond als jonge ondernemende mbo-er, een rol kan spelen.

Want waar behoefte aan is zijn mensen die niet alleen mooi praten maar ook zelf het voorbeeld geven. Terwijl de klimaatgoeroes nog vrolijk de wereld rondvlogen en anderen de maat namen heb ik zelf een duurzaam huis gebouwd, rij ik elektrisch, wek ik mijn eigen stroom op en plant ik mijn tuin vol met bomen. Ik praat niet alleen over het belang van de maatschappelijke dienstplicht maar ik besloot ook zelf reservist te worden. Toen ik als minderjarige mbo-er geen stage kon vinden begon ik maar met ondernemen. Met deze aanpakkersmentaliteit wil ik mij inzetten namens het CDA!

Hoewel de uitdagingen groot en complex en er vast en zeker tegenvallers zullen zijn, ben ik hoopvol en zie ik kansen. Doe jij met mij mee?

Mijn speerpunten

Er zijn vier belangrijke punten waarop ik het verschil wil maken in Den Haag. Cruciale opgaven om Nederland weer op te bouwen en toekomstperspectief te geven voor de volgende generaties.

Werk. Een eerlijke en sterke economie.

Ondernemers zien nieuwe uitdagingen als een kans. Zo zorgen ze elke dag opnieuw voor innovatie, banen en het inkomen van talloze huishoudens in ons land. Zelf ben ik tijdens mijn mbo-opleiding op mijn 16e begonnen met ondernemen. Een betere leerschool kon ik mijzelf niet wensen. Ik weet dus waar ondernemers tegenaanlopen en behoefte aan hebben.

Meer weten? Klik hier.

Wonen. De woningnood aanpakken.

Het is crisis op de woningmarkt. Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. Veel steden zijn onbetaalbaar voor jonge gezinnen en middeninkomens en ook in kleinere gemeenten is te weinig ruimte voor nieuwbouw en trekken de jongeren weg. Door het woningtekort is het aantal daklozen verdubbeld tot ruim 40.000 mensen. De reden is pijnlijk eenvoudig. Het geloof in de markt was te groot. Dat zeg ik notabene als projectontwikkelaar!

Meer weten? Klik hier.

Onderwijs. Goed, betaalbaar en praktisch.

Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het VMBO en MBO zijn onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan stageplaatsen vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. Wij willen de doorstroming vanuit het MBO naar de succesvolle associate degreeprogramma’s op HBO-niveau verruimen en we kijken strenger naar het aanbod van opleidingen waar weinig vraag naar is op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Klik hier.

Duurzaamheid. Een haalbare en betaalbare energietransitie.

De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Zodat we de aarde goed kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Dat is rentmeesterschap en daarom is klimaatverandering een van de grootste opgaven van deze tijd. Juist jongeren maken zich over de beperkte actie terecht veel zorgen. We moeten de polarisatie tussen drammers en ontkenners doorbreken en onze schouders eronder zetten. Met een robuust beleid dat draagvlak heeft, effectief is en bijdraagt aan het verdienvermogen van ons land.

Meer weten? Klik hier.

Steun mijn campagne!

Doneren voor de campagne van Derk!
Hoeveel wilt u doneren?*

* Verplicht veld

Wist je dat Derk

 • Tijdens zijn MBO-opleiding op 16 jarige leeftijd begon met ondernemen.
 • Een MBO-, HBO-, en een Masterdiploma heeft behaald, deels in de avonduren.
 • De 2-jarige Masteropleiding binnen 1,5 jaar had afgerond zodat de afstudeerfase niet tegelijk viel met de provinciale campagne van 2019. Dit was een record voor de opleiding! 
 • In de Provinciale Staten van Utrecht bekend staat om zijn initiatiefvoorstellen, al een halfjaar na zijn toetreding in 2015 werd zijn initiatiefvoorstel voor glasvezel in het buitengebied ingediend en inmiddels is het ‘groene goud’ veelvuldig uitgerold.
 • Zijn hobby het lezen van boeken over politieke geschiedenis is en hij zelf inmiddels twee boeken heeft geschreven: ‘Waarom ik vertrok, een historische roman over zijn familiegeschiedenis en ‘Theodore Roosevelt, de progressieve populist over één van de beste Amerikaanse presidenten. Daarnaast schrijft hij geregeld opiniestukken over economie, defensie en buitenlandse zaken
 • Een enorm netwerk heeft in de provincie Utrecht, alle politieke fracties probeert Derk eens in het jaar te bezoeken en er zijn overleggen met de CDA-wethouders in de provincie en de CDA-fractievoorzitters ingericht. 
 • Een van de intiatiefnemers was van #AlsJijZorgtPasIkOp waarbij hulpvragers tijdens de lockdown in contact werden gebracht met vrijwilligers.  

Derks paspoort

 • Geboren in Woerden in 1989. Woont in Kockengen samen met zijn vrouw en twee dochters van 3 en 5.
 • Bijna 6 jaar lid van de Provinciale Staten van Utrecht en fractievoorzitter namens het CDA.
 • Eerst 10 jaar als ondernemer. Inmiddels 5 jaar werkzaam als projectontwikkelaar.
 • Reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht.
 • Lid van het schoolbestuur van de School met de Bijbel De Wegwijzer in Kockengen.
 • Lid van het comité 4 en 5 mei in Wilnis.

Derk in het nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.