De glastuinbouwsector is een zeer waardevolle sector voor Nederland. Een sector die nauw met ons land verweven is. De eerste kassen ontstonden rond 1850 in het Westland om druiven te kweken. Rond 1900 werden de eerste verwarmde druivenkassen van glas ontwikkeld. Technische innovaties volgden elkaar in rap tempo op en hebben geleid tot de hoogtechnologische sector zoals we die nu kennen. De tuinbouwketen groeide zo uit tot de tweede economische motor van het land, die voor dag en dauw werkt aan een gezonder en groener Nederland. In 2021 bedroeg de toegevoegde waarde van de glastuinbouw voor Nederland circa 7,9 miljard euro. Daarnaast biedt de sector dagelijks aan meer dan 80.000 mensen werk, dat in seizoensperioden oploopt tot 114.000 banen.

De toegevoegde waarde van deze sector lijkt tegenwoordig steeds vanzelfsprekender te zijn geworden. Primaire focus in het publieke debat ligt daardoor veelal op de milieu- en klimaatuitdagingen waar de glastuinbouw voor staat. Terwijl de eisen op deze gebieden steeds strenger worden, blijft de sector echter vergroenen en verduurzamen. Juist in tijden van hoge gasprijzen. Het CDA wil daarom niet te veel blindstaren op voldoen aan strengere eisen, maar de sector zelf de kans geven om te experimenteren en oplossingen te ontwikkelen. Dat de sector hiertoe in staat is, heeft hij al bewezen. Niet alleen heeft de sector zijn energieverbruik en CO2-uitstoot de afgelopen decennia sterk verminderd, maar ook levert het iedere dag tenminste 11 procent van de landelijke elektriciteitsvraag aan consumenten en mkb. Op grijze dagen loopt dit soms zelfs op tot een kwart. Daarbij wist de glastuinbouw zijn milieulast in 15 jaar met zo’n 95 procent te verminderen. Kortom, de sector kan een grote rol vervullen in een gezondere en gelukkigere samenleving.

Daarnaast is de kennis die in Nederland aanwezig is van mondiaal belang, bijvoorbeeld op het gebied van veredeling. Hiermee wordt een grote bijdrage geleverd aan weerbare rassen en teeltmethodes, waardoor wereldwijd meer en gezonder voedsel met minder water en gewasbeschermingsmiddelen in een veranderend klimaat kan worden geproduceerd.

Lees de aanbevelingen hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.