Komende jaren staat er veel te gebeuren op het bedrijventerrein Pavijen in Culemborg. Zo wordt de noordzijde getransformeerd tot woningbouwlocatie en wordt er samen met ondernemers gekeken naar de opzet van een eigen energienetwerk. Een netwerk waar bedrijven onderling elektriciteit kunnen uitwisselen. Om oplossingsrichtingen voor dit netwerk op de landelijke politieke agenda te krijgen bracht Tweede kamerlid Derk Boswijk (CDA) afgelopen vrijdag een werkbezoek aan het bedrijf van Bouwgroep van Dillen in Culemborg. Het kamerlid sprak zijn waardering uit voor het praktische vakmanschap waarmee lokaal gewerkt wordt aan energievraagstukken. Aangedragen voorbeelden neemt hij mee naar Den Haag.

Drie eeuwen Culemborgse maakindustrie Met een werkbezoek aan Bouwgroep van Dillen aan de industrieweg kreeg het kamerlid een mooie inkijk in de Culemborgse maakindustrie. Het Culemborgse familiebedrijf hoopt volgend jaar haar 300-jarige bestaan te vieren. Negen generaties legde de basis voor het bedrijf dat er nu staat. Van Dillen Bouwgroep, van oorsprong een aannemersbedrijf met een geïntegreerde timmerfabriek, is inmiddels een innovatief bouwbedrijf met meer dan 130 betrokken medewerkers en een eigen prefab fabriek. Jaap de Windt, directeur/ eigenaar, spreekt bevlogen waar het gaat om de toekomst van het bouwen. “De laatste decennia is er in de bouw enorm veel veranderd. Het vakmanschap van de toekomst zit niet langer in beitels en hamers. Ook de bouw gaat mee in het tijdperk van digitalisering” aldus de Windt.

Eigentijds vakmanschap De afgelopen jaren ontwikkelde het Culemborgse bedrijf meerdere geautomatiseerde bouwoplossingen in houtbouw. Zo maakt het scholen van hout en compact woningen die eenmaal geprefabriceerd in de fabriek in korte tijd op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Ook produceert het modulaire op-top woningen en bouwbossen. Het BouwBos kan worden gezien als één van de duurzaamste oplossingen voor het woningtekort. Het is een vorm van houtbouw waarbij naast woonruimte tegelijkertijd ook natuur wordt gerealiseerd. Met deze oplossingen kan er veel sneller, efficiënter en duurzamer worden gebouwd. Vakmanschap wordt op die manier klaargemaakt voor de toekomst.” Om dit vakmanschap meer bekend te maken bij de jeugd draagt het bedrijf volgend jaar bij aan de organisatie van een Culemborgse Techniekdag.

Werken aan toekomstbestendig Pavijen Bij het werkbezoek, georganiseerd op initiatief van de lokale CDA fractie, waren naast ondernemers van de Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) ook de parkmanager Pavijen, de regionale coöperatie Energie Samen Rivierenland en wethouder Wichers aanwezig. Dit om met elkaar in gesprek te gaan over de ambitie werk te willen maken van een duurzaam en sterk bedrijfsterrein. Of het nu gaat om beschikbare ruimte, personeel, grondstoffen of energie, al deze zaken hebben één ding gemeenschappelijk: ze zullen met oog op de toekomst slimmer moeten worden gebruikt. Dat is ook van toepassing voor het elektriciteitsnetwerk.

Overvol energienetwerk Het bestaande elektriciteitsnetwerk op Pavijen zit nagenoeg vol. Nodig is te gaan werken aan een toekomstig energiesysteem. Een systeem waarbij vraag en aanbod van energiestromen met elkaar in balans worden gebracht en waar nodig uitgewisseld kan worden. Dat vraagt om de mogelijkheid energiecapaciteit tussen bedrijven en-of percelen uit te kunnen wisselen. Dit is nu administratief niet mogelijk. Een gemiste kans stellen de aanwezige ondernemers. Met een betere uitwisseling van energiestromen, al of niet middels opslag, kan voorkomen worden dat de netbeheerder miljoenen moet investeren in het verzwaren van de netcapaciteit. Investeren in opslag- en uitwisselmogelijkheden kosten op lange termijn minder en zijn sneller te realiseren.

Smart Energy Hubs Om bovengenoemd probleem op te lossen wordt in de regio Rivierenland vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) gekeken naar de mogelijkheden voor zogenoemde Smart Energy hubs. Dit zijn collectieve energievoorzieningen die moeten gaan bijdragen aan het oplossen van problematiek rondom netcongestie. In een presentatie laat Henk de Hartog, kwartiermaker in de regio, zien dat er volop kansen en mogelijkheden liggen voor een decentraal energienetwerk. “De technieken en de expertise zijn aanwezig. Het is vooral een kwestie om het proces er om heen goed te gaan organiseren en daarbij oog blijven houden voor het draagvlak onder ondernemers” laat de Hartog weten.

Met boodschap op zak terug naar Den Haag

Tijdens het werkbezoek werden drie lokale vraagstukken van ondernemers besproken. Per vraagstuk kreeg Boswijk niet alleen een korte toelichting maar ook een oplossing voor het desbetreffende vraagstuk te horen. Het kamerlid, zelf ooit ondernemer en ingenieur, nam een duidelijke boodschap mee terug naar Den Haag: “Goed om te zien waar ondernemers nu praktisch tegen aanlopen. En nog mooier dat deze ondernemers zelf ook al oplossingen aandragen. Het is nu zaak voor ons als politiek om dit ook op te lossen.” Met het kamerlid is afgesproken de lijnen met Den Haag kort te houden. Raadslid Marco van Zandwijk sloot het werkbezoek af. “We hopen hiermee dat de belemmeringen die tijdens het werkbezoek aan de orde zijn gesteld ook op de agenda van de landelijke politiek blijven, of liever nog daar zo snel mogelijk vanaf gehaald kunnen worden”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.