Lees het plan hier

Vis is één van de meest duurzame dierlijke eiwitbronnen die we in Nederland hebben wanneer we kijken naar de CO2 footprint. Echter, de visserijsector verkeert al decennia in slecht weer. Dit heeft voornamelijk te maken met steeds ambitieuzere doelen vanuit de overheid, de BREXIT, de afname van het visareaal als gevolg van windmolens, natuur en biodiversiteitsmaatregelen en het gebrek aan visie vanuit de overheid. De sector heeft veel gedaan op het gebied van innovatie en verduurzaming, maar een echte perspectiefvisie voor de toekomst van de sector wordt wel door diverse ministers toegezegd, maar is er nog steeds niet.

De steeds strenger wordende wet- en regelgeving, zeer ambitieuze doelen en de hoge gasprijzen waren voor veel vissers de reden om zich met pijn in het hart in te schrijven voor de saneringsregeling die per 1 september 2022 tot en met 30 november 2022 was opengesteld. Maar liefst 78 kotters hebben zich hiervoor ingeschreven. Wetende dat de totale kottervloot eind 2021 nog 284 betrof betekent het dat ruim 25% zich genoodzaakt voelt om te stoppen. Dat geeft aan hoe ernstig en uitzichtloos de situatie door veel vissers wordt ervaren. Dit heeft niet alleen een effect op onze voedselvoorziening, maar op het hele visserijcomplex.

Het visserijcomplex bestaat niet alleen uit schepen, maar ook uit toeleveranciers, transportbedrijven, visverwerkende industrie, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rond de export en consumptie van vis. Hiermee worden 10.400 mensen aan het werk gehouden in Nederland.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.